Kvalitetsrammeverket – hva skjer videre?

Du har kanskje lurt på hva som skjer videre i utviklingen av kvalitetsrammeverket? Vi har gjennomført en innspillsrunde og jobbet med revidering av rammeverket. Nå er vi i gang med å utvikle en nettside der kvalitetsrammeverket vil være tilgjengelig for hele karriereveiledningsfeltet.

Tonje Gravås presenterer kvalitetsrammeverket på innspillsamling
Tonje Gravås presenterer kvalitetsrammeverket på innspillsamling

Etter at fagrapporten Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning. Faglig forslag til områdene etikk, karrierekompetanse og kompetansestandarder ble leverte til Kunnskapsdepartementet tidligere i år, har vi gjennomført en stor innspillsrunde for ulike deler av feltet. Vi har blant annet hatt møter med skolesektoren ved Rådgiverforum Norge og Karriereenheten i Oslo og med karriereveiledere i UH-sektoren. Vi har også møtt tverrsektorielle grupper med både praktikere, eiere og representanter fra systemnivå både i Hordaland og i Troms/Finnmark.

Vi viet også et helt Nasjonalt forum for karriereveiledning til dette temaet. Her var det mulig å melde seg på også for andre enn medlemmene i Nasjonalt Forum, og rundt 80 personer deltok. Gjennom en åpen digital innspillsrunde før sommeren fikk alle interesserte mulighet til å komme med sine innspill. 

Nasjonalt forum

 Til sammen har vi fått inn mange nyttige og interessante innspill. Vi har både fått positiv respons og gode tilbakemeldinger, men også mange relevante forslag til endringer og forbedringer. Vi opplever at innspillene er svært nyttige i arbeidet med å kvalitetssikre de faglige forslagene.

På bakgrunn av innspillene har vi sammen med fagekspertene og arbeidsgruppene jobbet med å ferdigstille disse tre delene av kvalitetsrammeverket.

Her er noen eksempler på innspill vi har fått:

 • «Nyttig verktøy for bevisstgjøring av oss som karriereveiledere, hva vi må huske å forholde oss til og balansere mellom.»
 • «Ser relevansen især i forhold til min rolle som leder for å organisere det arbeidet og de rammene bedriften tilbyr karriereveilederne å jobbe innenfor.»
 • «For mye fokus ligger i dag på det å fikse et problem en person møter, i stedet for å jobbe forebyggende gjennom det å ta små skritt over lang tid slik at man er rustet til å endre kurs og ta valg uten at det oppleves som en krisesituasjon.»
 • «Jeg synes beskrivelsene av kompetansestandardene er veldig grundige og fine. De kan gjerne forkortes noe, om mulig.»
 • «Jeg opplever innholdet som gjenkjennbart, nyttig og relevant. At det aktualiserer mange viktige tema vi møter daglig i karriereveiledning. Den blir muligens noe kompleks? Men her blir det jo også opp til oss å se hvordan vi kan bruke dette aktivt i utviklingen av våre karriereveiledningstilbud. Det blir bra å ha i opplæringsøyemed av nye veiledere.»
 • «Jeg var utrolig spent på hva forslaget på karrierekompetanse kom til å være, og jeg ble veldig positivt overrasket, begeistret og engasjert. I mitt syn åpner denne modellen for veisøkere i alle situasjoner far alle bakgrunner.»
 • «Karrierekompetansemodellen gir et helhetlig bilde og er veldig grei når den blir ytterligere forklart.
 • Elsker spenningen i det som oppstår i de motsatte ordene!
 • Den gjør det lettere å systematisere veiledningen. Man får knagger å henge det på eller områder å utforske.
 • «Jeg tror viljen til å jobbe med karrierelæring på denne måten vil være der, men det trengs mer kompetanse innenfor der karrierspesifikke veiledningsfeltet.»

Vi spurte også om hva slags type verktøy og ressurser dere ønsket dere:

 • «Jeg ønsker meg en felles database med kvalitetssikret materiell. Jeg tenker at det ikke trenger å være mye og at Kompetanse Norge allerede har en god start på dette i kraft av de ressursene som ligger der.»
 • «Jeg ønsker verktøy der veisøker kan jobbe med selvinnsikt.»
 • «Ønsker meg nettressurser som er strukturert. Utdanning.no er bra!»
 • «Vi trenger enkle ressurser tilpasset mennesker med lavt norsknivå, lavt utdanningsnivå og fra ulike kulturer.»
 • «Ønsker meg små videosnutter som kan vises av en person eller en gruppe som beskriver f eksempel kompetanseområdene.»
 • «Vi trenger en bank med forslag til konkrete oppgaver knyttet til alle ordparene i karrierekompetansemodellen.»

Nå er vi i gang med å utvikle et nettsted for «Kvalitet i karriereveiledning» der innholdet i rammeverket skal presenteres og gjøres lett tilgjengelig. Vårt mål er at nettstedet skal bidra til at kvalitetsrammeverket brukes som et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning i alle sektorer og på alle nivåer. Dette arbeidet kommer til å pågå hele neste år, og vi gleder oss til å etter hvert lansere de nye nettsidene.