Kvalitetssikring – hvordan vet vi at karriereveiledningen har god kvalitet?

Fagekspertene samlet
Fagekspertene for alle prosjektgruppene samlet. Fra venstre: Erik Hagaseth Haug, Gry Eilen Bakke , Rie Thomsen, Torild Schulstok, Tonje Foosnæs Gravås , Anne Holm-Nordhagen, Line Wictoria Engh.
Artikkelbilde

KUNNSKAP – en håndbok for kvalitet av Ronald Sultana

I serien KUNNSKAP gir vi dere et innblikk i fag- og kunnskapsgrunnlag for vårt arbeid med å utvikle faglige forslag til et kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge. Denne gangen skriver professor Ronald Sultana, om sin nye bok om kvalitet i karriereveiledning i videregående skole.

Artikkelbilde

Tristram Hooley ønsker Norge lykke til med arbeidet

Tristram Hooley, professor i karriereveiledning fra England og professor 2 ved Høgskolen i Innlandet (INN), besøkte arbeidsgruppene for å reflektere rundt kvalitet i karriereveiledning og gi dem noen gode råd på veien.

Hooleys har jobbet med karriereveiledning i mange år og hans forskning spenner over et bredt spekter, fra det som skjer i veiledning og undervisning på et grunnleggende nivå, til nasjonal og internasjonal kompetansepolitikk som former og setter premisser for veiledning på et overordnet nivå.

Han er interessert i hvordan karriereveiledningstjeneste kan organiseres og utføres på en måte som gir god kvalitet med profesjonelle veiledere. Hooley er blant annet engasjert i hvordan karriereveiledningsfeltet kan fremme et sosialt rettferdighetsperspektiv og bidra til sosial utjevning.

Under sitt besøk sa Hooley at han mener Norge er i en god posisjon, og på et bra sted akkurat nå, til å starte på dette viktige nasjonale arbeidet.

I oppdraget om å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning, ber Kunnskapsdepartementet også om at vi ser nærmere på hvordan vi kan legge til rette for kvalitetssikring i karriereveiledning. Vi skal både se på kvalitetskriterier og bruken av kvalitetsindikatorer, evaluering, statistikk og forskning.

Det er ikke satt i gang noen arbeidsgruppe til å jobbe med dette foreløpig. Vi vil i 2018 gjennomføre et delprosjekt hvor vi skal utrede de ulike problemstillingene knyttet til dette nærmere, før vi avgjør hvordan det skal jobbes videre med dette.

Noen av spørsmålene det må tas stilling til er:

  1. Hvordan kan vi lage evalueringer som måler det vi ønsker og som bidrar til at de som tilbyr karriereveiledning kan bruke det for å utvikle kvalitet på tjenestene de leverer?
  2. Hvordan avdekke om veisøkerne er fornøyde med kvaliteten på karriereveiledningstjenestene?
  3. Hvilke kvalitetskriterier og indikatorer er relevante for å tydeliggjøre hva god kvalitet i karriereveiledning er?
  4. Hva slags statistikk trenger vi for tjenestene?

Det er også sentralt å vurdere om forskningen på karriereveiledning bør styrkes. Hva trenger vi mer kunnskap og hvordan kan vi få frem slik kunnskap?

Vi vil også her involvere relevante aktører, og vil legge til rette for diskusjoner og innspill fra feltet.