Hvordan jobber en (karriere)lærer med karrierekompetanse?

Reinhardt Jåstad Røyseth er lærer i faget utdanningsvalg på Holen ungdomsskole. Han har dette året vært med i arbeidsgruppa som har jobbet med karrierekompetanse i kvalitetsrammeverk-prosjektet.

Reinhardt er en engasjert lærer og karriereveileder, og vi ble nysgjerrige på hvordan han jobber med karrierelæring i faget utdanningsvalg

Han er god til å utnytte elevenes egne erfaringer i undervisningen. Målet er blant annet å gi dem verktøy til å håndtere ulike overganger. Når tema for eksempel er valgkompetanse, er det ikke uvanlig at både ketchup og sennep blir brukt som eksempler når elevene skal øve på å håndtere enkle og mer komplekse valgsituasjoner. Bare se selv!