Vil du være kvalitetsambassadør?

Kompetanse Norge setter nå sammen et ambassadørkorps med engasjerte fagpersoner fra hele feltet som ønsker å jobbe med kvalitet i karriereveiledning og inspirere andre i egen sektor til å ta Nasjonalt kvalitetsrammeverk i bruk.

I 2020 har Nasjonalt kvalitetsrammeverk fått sitt digitale hjem på Kvalitet i karriereveiledning.

Nå starter virkelig jobben med å gjøre innholdet kjent der ute i karriereveiledningsfeltet. Da trenger vi selvfølgelig hjelp fra dere!

Kompetanse Norge setter nå sammen et ambassadørkorps med engasjerte folk fra hele feltet som har lyst til å jobbe med kvalitet i karriereveiledning. Hva du eller dere vil gjøre og hvor mye innsats dere vil legge inn, er opp til dere selv. Vi vil bidra med faglig opplæring,  støttemateriell og inspirasjon, slik at dere kan jobbe med kvalitetsrammeverket på en måte som passer hos dere.

For å bli ambassadør, melder du din interesse på e-post. Din periode som ambassadør starter med en kickoff våren 2021, der du blir satt godt inn i kvalitetsrammeverket og får ideer og inspirasjon til hvordan du kan løse din oppgave som ambassadør. Du får møte og sparre med andre fra din sektor og en kontaktperson i Kompetanse Norge som du kan snakke med ved behov.

På forhånd får du tilsendt «ambassadørpakken» som består av faglig materiale og profileringsartikler som du kan bruke som ambassadør.

Frist for å melde interesse er utgangen av februar.

Mer om å være ambassadør

Kompetanse Norge søker engasjerte folk i karriereveiledningsfeltet som vil bidra til å gjøre kvalitetsrammeverket kjent. Du kan være en ambassadør uansett om du er student, jobber som praktiker, som leder, med undervisning og forskning eller på systemnivå.

Du kan for eksempel arrangere en temasamling på egen arbeidsplass, i egen kommune eller eget fylke. Eller kanskje har du helt andre ideer?

Kort sagt kan du som ambassadør bidra til at kvalitetsrammeverket blir synlig og bedre kjent i alle relevante sektorer som jobber med eller har ansvar for karriereveiledningstjenester. Du får holde kontakten med andre ambassadører og med jevne mellomrom dele dine erfaringer med oss.

Interessert?

Meld din interesse på e-post og skriv gjerne litt om følgende:

  • Kort om deg selv
  • Hvor du jobber i karriereveiledningsfeltet og hva du jobber med
  • Hvorfor du har lyst til å bidra som ambassadør for kvalitetsrammeverket
  • Kort om hva du kunne tenke deg å gjøre som ambassadør

Ambassadøroppgaven er basert på frivillighet. Du står fritt i å forme ditt bidrag etter egne faglige interesser og tiden du har til rådighet. 

Send e-posten til marianne.almbakk@kompetansenorge.no innen utgangen av februar.