Utdanning, opplæring og arbeid

Illustrasjonsbilde av bøker og et par briller

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som har ansvar for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i Norge. De som ønsker å søke opptak til høyere utdanninger skal søke gjennom Samordna opptak. Det er 163 lovregulerte yrker i Norge som krever godkjenning fra ansvarlig myndighet.

Ny e-læringsmodul

NOKUT lanserte nylig i samarbeid med Samordna opptak en ny e-læringsmodul, som omhandler generell studiekompetanse for personer med utenlandsk utdanning. Formålet med modulen er at du skal kunne gi riktig veiledning til personer som ønsker å søke høyere utdanning i Norge.
Du kan allerede nå logge deg inn og ta e-læringsmodul 4. 

Nyankomne flyktninger kan få norskopplæring både på mottak og etter bosetting gjennom introduksjonsprogrammet. Den enkelte kan ta norskprøver og få godkjent et visst språknivå.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap (Kompetanse Norge)

Norskopplæring

Om norskopplæring i asylmottak (IMDi)

Deltakerne i introduksjonsprogrammet har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

Om norskopplæringen i introduksjonsprogrammet (IMDi)

Krav til norsk og engelsk for opptak til høyere utdanning

Norskprøver

Norskprøve (Kompetanse Norge)

Norskkrav i arbeidslivet (Kompetanse Norge)

Karrierelæring og arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet opplæring (Kompetanse Norge)

Hurtigsporet er et samarbeid mellom Nav og NHO om å få flere flyktninger i arbeid. Nav kan bidra med hjelp til rekruttering og tilrettelegging, og har ulike støtteordninger som kan bidra til at bedrifter vil la arbeidssøkere få prøve seg i jobb. Samarbeidet er i første omgang rettet mot fire regioner, rundt byene Bergen, Bodø, Drammen og Fredrikstad.

Hva skal til for at asylsøkere skal kunne jobbe i Norge? Se UDIs informasjon til asylsøkere.

På nettstedet nyinorge.no er det samlet informasjon fra en rekke offentlige etater om arbeid, skole, bolig , helse og annet. Nettstedet er rettet mot arbeidsinnvandrere og familiegjenforente med norske borgere, men informasjonen er også nyttig for de som veileder innvandrere,

Work in Norway – Nav

Praktisk informasjon om skatt og lønn for de som er ny i Norge (nyinorge.no)

Her finner du som utenlandsk i Norge informasjon om hva du må gjøre når du skal bo eller jobbe her (skatteetaten.no)