Utdanning, opplæring og arbeid

Illustrasjonsbilde av bøker og et par briller

Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som har ansvar for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning i Norge. De som ønsker å søke opptak til høyere utdanninger skal søke gjennom Samordna opptak. Det er 163 lovregulerte yrker i Norge som krever godkjenning fra ansvarlig myndighet.

 

Om utdanningssystemet på flere språk

I prosjektet karriereveiledning i mottak er det laget en presentasjon om utdanningssystemet i Norge (pptx). Presentasjonen er oversatt til arabisk (pptx), engelsk (pptx) og tigrinja (pptx). (Last ned først og lagre på egen pc, før du åpner filen).

Utdanning.no har en grafisk fremstilling av utdanningssystemet i Norge på mange språk

På vilbli.no finner du presentasjoner av det norske utdanningssystemet på flere språk

Om grunnopplæring for voksne

Om voksenopplæring i Norge (Udir)

Grunnskole for voksen (Udir)

Film om videregående opplæring for voksne
(merk at filmen er fra 2014, og det er gjort endringer i opplæringsloven etter dette).

Realkompetansevurdering
For at voksne skal slippe lange opplæringsløp kan det være lurt med realkompetansevurdering. Godkjent realkompetanse kan føre til avkortet opplæring, opptak til studier eller fritak fra deler av et studium.

Om realkompetansevurdering (Kompetanse Norge)

Om realkompetanse (Utdanning.no)

Kompletterende utdanninger

Informasjon om kompletterende utdanninger (IMDi)

Relevante lenker fra Universitets og Høgskolerådet

Nyankomne flyktninger kan få norskopplæring både på mottak og etter bosetting gjennom introduksjonsprogrammet. Den enkelte kan ta norskprøver og få godkjent et visst språknivå.

Norskopplæring

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap (Kompetanse Norge)

Opplæring for beboere i asylmottak (IMDi)

Opplæringen i introduksjonsprogrammet (IMDi)

Norskprøver

Norskprøve (Kompetanse Norge)

Norskkrav i arbeidslivet (Kompetanse Norge)

Karrierelæring og arbeidsrettet norskopplæring

Arbeidsrettet opplæring (Kompetanse Norge)

Arbeidstillatelse

Hva skal til for at asylsøkere skal kunne jobbe i Norge? Se UDIs informasjon til asylsøkere.

Jobbsøking

Work in Norway – Nav

Rekruttering

Hurtigsporet er et samarbeid mellom Nav og NHO om å få flere flyktninger i arbeid. Nav kan bidra med hjelp til rekruttering og tilrettelegging, og har ulike støtteordninger som kan bidra til at bedrifter vil la arbeidssøkere få prøve seg i jobb. Samarbeidet er i første omgang rettet mot fire regioner, rundt byene Bergen, Bodø, Drammen og Fredrikstad.

Skatt og lønn

Her finner du som utenlandsk i Norge informasjon om hva du må gjøre når du skal bo eller jobbe her (skatteetaten.no)