Film om karriereveiledning

Vi har laget en film som belyser hva karriereveiledning kan bidra med for den enkelte. Karrieresentrene og andre aktører kan bruke filmen i sin kommunikasjon.

Filmen setter søkelys på ulike overganger og situasjoner i livet der karriereveiledning kan bidra til bedre oversikt og gode valg.

Filmen finnes i en originalversjon og en kortversjon. Du kan laste den ned og bruke filmene i informasjonsmateriale, i sosiale medier eller på nettsider.