SEA – spesialisering for europeiske lærere som underviser i grunnleggende ferdigheter

SEA (Specialization for European Teachers of Basic Skills for Adults) er et læringspartnerskap innenfor Grundtvig/ EUs program for livslang læring. Partnerskapet består av europeiske institusjoner som er aktive i utvikling av modeller for lærerutdanning.

Et sentralt mål for partnerskapet er å etablere en møteplass for utveksling av kunnskap, erfaringer og praksismodeller innen utdanning av lærere og undervisere i grunnleggende ferdigheter. Prosjektsamarbeidet retter seg både mot lærerutdannede og frivillige som jobber med opplæring i basisferdigheter for voksne.

SEA mener at kvalitet i undervisningen i stor grad er avhengig av læreren og kravene til utdanning og opplæring av lærere og frivillige bør derfor svare til standardiserte kvalitetskrav. Partnerskapet ønsker å bidra til å styrke opplæringstilbudet i grunnleggende ferdigheter ved å fokusere på kvalitet og spesialisering for lærere og undervisere.

Partnerskapet tar sikte på å utarbeide anbefalte tiltak og kriterium til videre utvikling av curricula, metoder og opplæring for undervisere i grunnleggende ferdigheter.

Partnerskapet har tette bånd til European Basic Skills Network, EBSN, og vil bidra til nasjonal og europeisk politikkutforming gjennom dette samarbeidet. Det er også ønskelig at prosjektsamarbeidet skal komme med innspill til arbeidsverkstedene som organiseres av EBSN Academy.

Partnere

  • ACEFIR, Spania (prosjektkoordinator)

  • ACEV, Tyrkia

  • Bureau Lidwien Vos de Wael, Nederland

  • DIE, Tyskland

  • Kompetanse Norge, Norge

Arbeidet blir organisert i en serie på seks seminarer, med ulike oppgaver under og mellom seminarene. Resultatene vil spres via nasjonale nettverk og gjennom samarbeidet med EBSN.

Prosjektperiode

Oktober 2013 – mai 2015

Les mer om prosjektet på nettsidene til SEA