ELGPN, Europeisk nettverk for politikkutvikling innen livslang karriereveiledning

European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN) har fremma utviklinga av politikk og system for karriererettleiing i eit livslangt perspektiv gjennom europeisk samarbeid siden 2007. Nettverket vart avslutta i 2015.

Den norske delegasjonen til ELGPN var peikt ut av Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet og bestod av medlemmar frå Vox, Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Gruppa vart koordinert av Vox.

ELGPN har laga fleire felles dokument, eller ressursverktøy, til bruk i politikkutforminga innanfor karriererettleiing.

ELGPN sine nettsider