Avsluttede prosjekter

ALFIE – Alfabetisering for innvandrere i Europa

ALFIE var et læringspartnerskap innenfor Grundtvig-programmet. Partnerskapet bestod av organisasjoner innenfor alfabetiseringsarbeidet. ALFIE står for Alphabetisation of Immigrants to Europe.

BASKET – Utdanning av lærere som underviser i grunnleggende ferdigheter

BASKET (Professional Development of Basic Skills Teachers) var et læringspartnerskap med partnere fra universitet og forskning. Partnerne utvikler modeller, læreplaner og opplæringsmoduler for utdanni...

CORMEA – Connecting Research and Mathematics Education for Adults

Vox deltok i Nordplus Voksen-prosjektet «En bro mellom forskning og skoleverdenen for voksnes matematikklæring – et nordisk samarbeid.»

ENIL – Europeisk nettverk for læring mellom generasjonar

Nettverket skal gi til auka bruk av læring mellom generasjonar, ein metode der fleire generasjonar deltek i aktivitetar for å lære av kvarandre eller av ein lærar. ENIL står for European Network for I...

Realkompetanse i reiselivssektoren (ETAP for Tourism)

Europeisk prosjekt utvikler innovative verktøy og metoder for verdsetting av realkompetanse i reiselivssektoren.

Roadmap – kvalitetsrammeverk for opplæring i grunnleggjande ferdigheiter

Formålet med prosjektet er å lage eit utkast til eit kvalitetsrammeverk for opplæringstilbodet i grunnleggjande ferdigheiter i Noreg.