Videreutdanning i grunnleggende ferdigheter – 30 studiepoeng

Kompetanse Norge lyser ut stipend til å dekke videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter. Det passer for lærere som gir voksne opplæring i lesing, skriving og bruk av ikt.

Kvinne med bøker på hodet.

Organisering

Studiet er et samarbeid mellom Kompetanse Norge, Universitetet i Stavanger og Høgskolen Sørøst-Norge. Det går over to semestre med samlinger og nettbasert opplæring, og er åpent for deltakere fra hele landet.

Innhold

Studiet gir innføring i teori om hvordan voksne lærer og en praktisk didaktisk tilnærming til hvordan man hever voksnes grunnleggende ferdigheter. I tillegg er det lagt opp til praksisarbeid knyttet til egen undervisning.

Studieinformasjon

Hvert studie gir 30 studiepoeng. Se mer informasjon på studiestedenes nettsider:

Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne
(Universitetet i Stavanger)

Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter
(Høgskolen i Sørøst-Norge)

Stipend

Studiet i Voksenpedagogikk/ lese- og skriveopplæring ved Universitetet i Stavanger er gratis for studentene (ingen studieavgift).

Lærere som underviser i grunnleggende ferdigheter for voksne kan søke om stipend til studiet Voksenpedagogikk og grunnleggende digitale ferdigheter ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Kompetanse Norge vil prioritere søkere i denne rekkefølgen:

  • lærere som underviser studieåret 2017/18
  • lærere som underviser gjennom Kompetansepluss (tidligere BKA)
  • lærere i kriminalomsorgenlærere som underviser i grunnskole for voksenlærere som underviser i norskopplæringen
  • andre som ønsker å kvalifisere seg i opplæring av grunnleggende ferdigheter for voksne

Hva dekker stipendet?

Stipendet dekker studieavgiften til videreutdanning for å undervise voksne i grunnleggende ferdigheter.

Søknadsfrist

Det er ikke lenger mulig å søke stipend til inneværende studieår.

Vilkår

Stipendmottakeren må dokumentere at han/hun er tatt inn på studiet før stipendet blir utbetalt, og i etterkant dokumentere at studiet er fullført.

Dersom studiet ikke blir fullført eller påbegynt, må stipendmottakeren melde fra om dette skriftlig og oppgi årsaken til dette.

Dersom studiet ikke fullføres, må stipendmottakeren betale hele eller deler av støtten tilbake. Dersom utdanningen ikke er påbegynt, vil Kompetanse Norge kreve hele støtten tilbakebetalt.