Les og skriv

Les og skriv er et digitalt læremiddel som gir lese- og skrivetrening for voksne. Det inneholder tekster og språkoppgaver hentet fra voksnes hverdag og arbeidsliv.

Skjermdump av forsiden til kurset


Les og skriv har også en modul som heter Les og skriv på jobben. Tekster og oppgaver under denne modulen bygger på Profiler for basisferdigheter på jobben.

All tekst kan leses opp med syntetisk tale. En kan også kopiere tekstene inn i Word og skrive dem ut slik at de kan tilpasses deltakernes behov.

Mange av tekstene har refleksjonsoppgaver som kan være utgangspunkt for muntlige og skriftlige øvelser.

Hva inneholder Les og skriv?

  • Tekster: Tekstene skal gi deg lesetrening og handler om kjente temaer hentet fra arbeidslivet, samfunnslivet, kulturlivet, privatlivet og innenfor opplæring. Lesing på jobben tar for seg det å være arbeidstaker og inneholder blant annet autentiske tekster fra arbeidslivet.
  • Motivasjon: Her kan du jobbe med språket ved hjelp av småtekster, vitser, gåter, ordtak og faste uttrykk. I tillegg finner du språkoppgaver og råd og tips. Det kan være en idé å begynne med enklere tekster som en finner her.
  • Oppgavesamling: Her finner du forskjellige typer oppgaver. Du kan jobbe med tekst, setninger, ord og tall og med skilt. Under les og skriv på jobben kan du trene lesing og skriving i konkrete situasjoner knyttet til ulike yrker.