EDB på 123

EDB på 123 er et læremiddel for brukere som trenger å styrke sine grunnleggende digitale ferdigheter. EDB på 123 består av et nettbasert kurs og lærerveiledning, og produktet egner seg for alle som tilbyr opplæring innen ikt.

Logo for programmet EDB på 123

Læremiddelet er utviklet for å møte utfordringer ved innføring av ny teknologi i arbeidslivet. Opplæringen er organisert som individuell opplæring via Internett.

EDB på 123 består av to frittstående moduler:

  • EDB på 123 nivå 1, beregnet for brukere med svake digitale ferdigheter
  • EDB på 123 nivå 2, beregnet for brukere med noe erfaring med ikt

EDB på 123 kan brukes gratis i opplæringen, og er utviklet av Norsk eLæring i samarbeid med Kompetanse Norge.

Gå til EDB på 123 nivå 1

Gå til EDB på 123 nivå 2