Læremidler

Læremidler som egner seg for å gi voksne opplæring i grunnleggende ferdigheter:

 

Kartlegging

Test deg selv

Test eller vurdér dine ferdigheter med lesetesten, datasjekken, regnesjekken og lese- og skrivesjekken.

Kombinasjon av ferdigheter

Skjermbilde av starten av programmet med bilde av Ada.

Jakten på Ada

Jakten på Ada er et nettbasert spill som trener ferdigheter i regning, lesing, skriving og digital kompetanse. Spillet er gratis tilgjengelig på nett.

Spill på Jakten på Ada på Internett: Gå til Jakten på Ada

I jakten på Ada følger vi Ada som har lagt ut på en mystisk reise gjennom Europa og har glemt mobiltelefonen hjemme. Turen går via Amsterdam, Stuttgart og Barcelona før den ender i Firenze og mysteriet får sin oppklaring. Underveis må spilleren løse oppgaver for å komme videre.

Hvem passer spillet for?

Jakten på Ada passer for voksne som trenger trening i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene. Minoritetsspråklige på nivå B1–B2 vil også få god språktrening i dette spillet. Spillet passer også for skoleungdom som vil trene en eller flere av ferdighetene, gjerne sammen med en forelder.

Hvilke ferdigheter kreves for å spille?

Oppgavene krever ferdigheter både i regning, lese- og skriveforståelse og digital kompetanse. Vanskelighetsgraden spenner fra høyt nivå 1 til høyt nivå 2 i læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. Dette tilsvarer cirka 5. til 8. klassenivå i grunnskolen.

Når du starter spillet, må du velge mellom «lett» og «vanskelig». Vi gjør oppmerksom på at forskjellen mellom «lett» og «vanskelig» forklarer vanskelighetsgraden på de oppgavene du får underveis, ikke spillet ellers.

Hvordan kan veilede og instruktører bruke spillet?

Veiledere kan sette en eller flere brukere i gang med spillet, følge med og hjelpe til underveis om nødvendig. Oppgavene spilleren må løse kan fungere som en innfallsport til å oppdage problem- og mestringsområder hos spilleren.

Spillet kan stanses underveis ved at spilleren trykker på krysset øverst i høyre hjørne for å lukke nettleservinduet. Da vil spilleren få oppgitt en kode som kan brukes neste gang spillet åpnes. Spilleren vil da begynne igjen der hun eller han avbrøt forrige gang.

Hva kreves av maskin og programvare?

Alle nyere datamaskiner med Flash Player 8 eller nyere kan kjøre spillet. Flash Player følger med alle nyere nettlesere. Hvis brukermaskinen ikke har ny nok versjon av Flash Player, vil spillet vise en beskjed om dette.

Ada og nettleseren Chrome er ikke gode venner, så du må bruke en annen nettleser.

Brukermaskinen bør ha lydkort og lyden skrudd på.

For å spille Jakten på Ada på Internett, må spilleren ha bredbåndstilgang. Laveste adsl-hastighet er rask nok.

Lesing og skriving

Skjermdump av forsiden til kurset.

Les og skriv

Les og skriv er et digitalt læremiddel som gir lese- og skrivetrening for voksne. Det inneholder tekster og språkoppgaver hentet fra voksnes hverdag og arbeidsliv.


Les og skriv har også en modul som heter Les og skriv på jobben. Tekster og oppgaver under denne modulen bygger på Profiler for basisferdigheter på jobben.

All tekst kan leses opp med syntetisk tale. En kan også kopiere tekstene inn i Word og skrive dem ut slik at de kan tilpasses deltakernes behov.

Mange av tekstene har refleksjonsoppgaver som kan være utgangspunkt for muntlige og skriftlige øvelser.

Hva inneholder Les og skriv?

 • Tekster: Tekstene skal gi deg lesetrening og handler om kjente temaer hentet fra arbeidslivet, samfunnslivet, kulturlivet, privatlivet og innenfor opplæring. Lesing på jobben tar for seg det å være arbeidstaker og inneholder blant annet autentiske tekster fra arbeidslivet.
 • Motivasjon: Her kan du jobbe med språket ved hjelp av småtekster, vitser, gåter, ordtak og faste uttrykk. I tillegg finner du språkoppgaver og råd og tips. Det kan være en idé å begynne med enklere tekster som en finner her.
 • Oppgavesamling: Her finner du forskjellige typer oppgaver. Du kan jobbe med tekst, setninger, ord og tall og med skilt. Under les og skriv på jobben kan du trene lesing og skriving i konkrete situasjoner knyttet til ulike yrker.

Skjermdump av forsiden til kurset.

På sporet av ordet

På sporet av ordet er et nettbasert program med arbeidsoppgaver som gir voksne trening i blant annet ord- og lydkombinasjoner. Programmet kan være en ekstra ressurs i lese- og skriveopplæring for voksne.

Viktig informasjon: Det er viktig at du ikke trykker på mellomromstasten, før du trykker på svarknappen.

Her finner du programmet: Gå til På sporet

Oppgavene gir trening i ord- og lydkombinasjoner som for eksempel at sj-lyden kan skrives: sk-, skj-, sj- og tj. I tillegg inneholder programmet noen oppgaver som handler om valg av rett ord slik som da eller når og valg av rett ordendelse som -ene eller -ende.

Anbefaling for å øke effekten av læring

 • repetere oppgavene så godt at det virkelig sitter
 • stoppe opp og tenke over hva en leser og skriver
 • ta korte økter og øve litt hver dag

Læring ved hjelp av nettbaserte læremidler betyr at en kan bestemme når en skal arbeide og hvor store treningsdoser en vil ta.

På sporet av ordet er basert på et tidligere undervisningsopplegg utarbeidet av Norsk Fjernundervisning, Statens ressurs- og voksenopplæringssenter, Senter for leseforskning, Dysleksiforbundet i Norge og Infinitiv Television og Pride Communication.

En kvinne ligger på gulvet og leser ei bok.

Bruk av lettlestbøker i opplæringen

Se hvordan lettlestbøker kan brukes i et pedagogisk lese- og skriveopplegg for voksne. Heftet inneholder både veiledning og oppgaver.

Heftet ble utviklet i 2009 og ble utvidet med fire nye bøker høsten 2010. Det inneholder en generell veiledning, mange oppgaver og lenke til bøkene.

Last ned heftet (pdf)

Her er en oversikt over bøkene:

 • Lånt tid
 • Lese eller fiske
 • Flyktning i Norge. To kvinner forteller
 • Blåfargen som verden ville ha
 • Metallet som forandret verden
 • Jakten på det røde gull
 • Sorte seil
 • Legg cricket på is
 • Trekkspilltvillingene
 • Lukten av propan om morgenen
 • Aske i munnen, sand i skoa
 • Vekevis
 • Alt kan fikses

Det er laget mange oppgaver slik at det skal være mulig å finne noe som passer både for norskspråklige og for minoritetsspråklige kursdeltakere.

Heftet ble utarbeidet i 2009, og omtaler Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Bilde av en mann som sitter i en sofa med ei avis.

Medietekster – øvelser i kommunikasjon

Medietekster består av et lesetreningshefte og en veiledning til bruk i lese- og skriveopplæring. Læremiddelet er egnet til å styrke leseferdighetene til voksne med liten lesetrening.

Målet er å øke leselyst, leseflyt og leseforståelse. Brukerne skal lære å bli funksjonelle lesere, enten det er i forbindelse med arbeid, utdanning eller privat. De skal øve opp evnen til å være fleksible i forhold til å kunne hente ut informasjon fra ulike type tekster.

Læremiddelet er ment for lærere og instruktører som tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Det kan brukes med utgangspunkt i læringsmålene for lesing og skriving.

Last ned medietekster (pdf)

Last ned veiledning til Medietekster (pdf)

Regning

Skjermbilde av starten på regnehjelpen..

Regnehjelpen

Regnehjelpen er et digitalt læremiddel med regneoppgaver hentet fra voksnes hverdag. Det inneholder også hjelpemidler for å lære grunnregler i matematikk.

Gå til regnehjelpen.no

Hva inneholder Regnehjelpen?

Regnehjelpen har øvingsoppgaver for voksne innen områdene:

 • mat og ernæring
 • personlig økonomi
 • regning på jobben
 • privatliv
 • foreldreregning
 • reising

Regnehjelpen inneholder også animasjoner som viser grunnreglene i regning, prosenthjelp og nyttige lenker. Månedens oppgave inneholder oppgaver der vi ønsker å belyse dagligdagse og gjerne aktuelle problemstillinger som kan være interessante for voksne.

Hvem er Regnehjelpen nyttig for?

Regnehjelpen er et digitalt læremiddel for voksne som ønsker å bli bedre i regning. Regnehjelpen er gratis og enkelt å bruke. Det kan brukes som et supplement i undervisningen. Det kan også brukes til å øve på egenhånd.

Hvordan bruker jeg Regnehjelpen i undervisningen?

Du kan bruke Regnehjelpen i undervisningen ved å vise eksempler eller løse oppgaver i fellesskap. Du kan også motivere dine kursdeltakere til å øve mer på egenhånd.

Bilde av et gammelt herreur oppå en kalender som viser noen av månedene i 2011..

Hverdagsmatte – praktisk regning for voksne

Du kan laste ned heftet gratis. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå.

Du kan laste ned Hverdagsmatte helt gratis.

Alle filene er pdf-filer mellom 300 kB og 2MB.

Hverdagsmatte er først og fremst skrevet til bruk i en undervisningssituasjon. Heftet kan brukes i egne kurs i grunnleggende regning og i sammenheng med grunnskoleopplæring for voksne. Heftet bygger på Migramatte som henvender seg til voksne minoritetsspråklige.

Du finner nedlastingene til Migramatte nederst på denne siden.

Innhold

Oppgavene er hovedsakelig på nivå 1 og 2 i læringsmål for hverdagsmatematikk. Hver oppgave er merket med nivå.

Informasjon om hvordan du bruker heftet finner du her.

Del 1 Grunnleggende regning. Last ned hele del 1

Del 2 Året og klokka

Del 3 Å reise

Del 4 Kjøp og salg

Del 5 Helse

Del 6 Personlig økonomi

Del 7 Vi regner med ulike mål

Ressurser

Heftet er skrevet i samsvar med krav til lettlestpublikasjoner fra Statens informasjonstjeneste.

Revisjonen er foretatt av Anna Gustavsen og Ingjerd Lorange, mens Migramatte ble utviklet av Anna Gustavsen og Cristina Berg og kom ut i 2005. Anna Gustavsen og Tanja Aas har tilrettelagt heftet for nett.

Migramatte

Migramatte ble laget for minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn og/eller kort botid i landet. Det ble lagt vekt på leseforståelse, ordkunnskap og muntlige ferdigheter i tillegg til å øve inn regneferdigheter.

Her finner du de delene av Migramatte som er vesentlig forskjellige fra eller utelatt i Hverdagsmatteheftet. Vi har lagt ut hele Del 2 og Del 6. Disse delene kan brukes i stedet for de tilsvarende delene fra Hverdagsmatte.

«Viktige ord» og «Forskjellige former» hører begge hjemme i Del 1. «Viktige ord» er ikke med i Hverdagsmatte, «Forskjellige former» er med i en kortere versjon.

Del 2 Året og klokka, M

Del 6 Personlig økonomi, M

Ressurser

© Kompetanse Norge (Vox), 2009

Foto: Kompetanse Norge (Vox) og Scanpix

Illustrasjoner: JND, Svein Myhreng og Tegnestua

Rutetabeller: Ruter AS og Nettbuss Lillestrøm AS

Skjermbilde av forsiden til mattequizen: animasjon av en mann som får ut et ark fra en datamaskin..

Mattequiz

Denne quizen i regning er et nettbasert læremiddel. Oppgavene er delt inn i tre nivåer og er hentet fra dagliglivet.

Hver oppgave har tre svaralternativer. Etter avgitt svar får brukeren vite om det var riktig eller feil, samt hvordan man regner seg fram til riktig svar.

Her finner du Mattequiz: Gå til kompetansenorge.no/mattequiz

Resultatet av quizen kan gi en antydning om den enkeltes regneforståelse.

Hvem er Mattequiz nyttig for?

Mattequiz er ment for alle voksne som lurer på hvordan det står til med regneferdighetene sine eller som trenger å friske dem opp.

Hvordan kan jeg bruke Mattequiz i arbeidet mitt?

Som lærer kan du bruke Mattequiz aktivt i undervisning og som øvingsoppgaver til voksne som trenger å friske opp regneferdighetene sine. Du kan også løse oppgavene i fellesskap med deltakerne.

Er du arbeidsgiver kan du lenke til nettstedet fra intranettet deres og tipse medarbeiderne dine om at nettstedet finnes.

Digitale ferdigheter

Tegnet figur ved pc-skjerm.

ABC pc

ABC pc er et nettbasert kurs som gir grunnleggende opplæring i bruk av datamaskin. Det er gratis tilgjengelig på Internett og som cd.

Norsk versjon: Gå til abcpc.no

Engelsk versjon finner du på: abcpc.no/english

ABC pc gir en interaktiv grunnopplæring i bruk av pc og består av fire moduler:

 • Mus og tastatur
 • Å skrive på datamaskin
 • E-post
 • Internett

ABC pc passer for voksne som har liten eller ingen erfaring med bruk av pc, og som ønsker å lære å bruke pc. Kurset er opprinnelig utviklet på lett norsk med tanke på minoritetsspråklige på nivå A2 og oppover, og passer dermed bra for minoritetsspråklige med behov for å lære mer data.

Hvordan kan veiledere og instruktører bruke ABC pc?

Veiledere kan hjelpe kursdeltakeren i gang med ABC pc. Deretter er kurset selvinstruerende og begynner med enkel musebruk, som å flytte markøren og klikke.

Hva kreves av maskin og programvare?

Alle nyere datamaskiner med Flash Player 8 eller nyere og tilgang til Internett kan kjøre kurset. Flash Player følger med alle nyere nettlesere.

Hvis brukermaskinen ikke har ny nok versjon av Flash Player, vil programmet vise en beskjed om dette, og starte automatisk installering av ny versjon av Flash Player i bakgrunnen. Hvis maskinen ikke tillater automatisk installasjon, vil programmet gi informasjon om manuell installering. Denne installeringen må gjøres av en bruker med administratorrettigheter.

Det er en fordel om brukermaskinen har lydkort og lyden skrudd på. Men ABC pc kan også kjøres i en ren tekstversjon, slik at kurset kan brukes på maskiner uten lyd, eller av hørselshemmede.

ABC pc på ulike språk

ABC pc er lett å oversette til andre språk. På abcpc.no ligger det nedlastbare kildefiler og oversettelsesmanual både på norsk og engelsk.

Illustrasjon til quizen. En mann står ved en datamaskin som har flere spørsmål klare for han. .

Dataquiz

Denne quizen i digital kompetanse er et nettbasert læremiddel. Oppgavene er delt inn i tre nivåer som stemmer overens med nivåene i kompetansemålene for digital kompetanse.

Oppgavene i denne dataquizen er hentet fra hverdags- og dagligliv og er delt inn i tre nivåer. Hver oppgave har tre svaralternativer. Etter avgitt svar får brukeren vite om det var riktig eller feil.

Her finner du Dataquiz: Gå til kompetansenorge.no/dataquiz

Resultatet av quizen kan gi en antydning om den enkeltes digitale forståelse og kompetanse i forhold til læringsmålene for digitale ferdigheter.

Hvem er Dataquiz nyttig for?

Dataquiz er ment for alle voksne som lurer på hvordan det står til med deres digitale kompetanse eller som trenger å friske den opp.

Hvordan kan jeg bruke Dataquiz i arbeidet mitt?

Som lærer kan du bruke Dataquiz aktivt i undervisning og som øvingsoppgaver til voksne som trenger å friske opp sin digitale kompetanse. Du kan også løse oppgavene i fellesskap med deltakerne.

Er du arbeidsgiver kan du lenke til nettstedet fra intranettet deres og tipse medarbeiderne dine om at nettstedet finnes.