Læremidler

Læremidler som egner seg for å gi voksne opplæring i grunnleggende ferdigheter:

 

Kartlegging

Kombinasjon av ferdigheter

Spill på Jakten på Ada på Internett: Gå til Jakten på Ada

I jakten på Ada følger vi Ada som har lagt ut på en mystisk reise gjennom Europa og har glemt mobiltelefonen hjemme. Turen går via Amsterdam, Stuttgart og Barcelona før den ender i Firenze og mysteriet får sin oppklaring. Underveis må spilleren løse oppgaver for å komme videre.

Hvem passer spillet for?

Jakten på Ada passer for voksne som trenger trening i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene. Minoritetsspråklige på nivå B1–B2 vil også få god språktrening i dette spillet. Spillet passer også for skoleungdom som vil trene en eller flere av ferdighetene, gjerne sammen med en forelder.

Hvilke ferdigheter kreves for å spille?

Oppgavene krever ferdigheter både i regning, lese- og skriveforståelse og digital kompetanse. Vanskelighetsgraden spenner fra høyt nivå 1 til høyt nivå 2 i læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. Dette tilsvarer cirka 5. til 8. klassenivå i grunnskolen.

Når du starter spillet, må du velge mellom «lett» og «vanskelig». Vi gjør oppmerksom på at forskjellen mellom «lett» og «vanskelig» forklarer vanskelighetsgraden på de oppgavene du får underveis, ikke spillet ellers.

Hvordan kan veilede og instruktører bruke spillet?

Veiledere kan sette en eller flere brukere i gang med spillet, følge med og hjelpe til underveis om nødvendig. Oppgavene spilleren må løse kan fungere som en innfallsport til å oppdage problem- og mestringsområder hos spilleren.

Spillet kan stanses underveis ved at spilleren trykker på krysset øverst i høyre hjørne for å lukke nettleservinduet. Da vil spilleren få oppgitt en kode som kan brukes neste gang spillet åpnes. Spilleren vil da begynne igjen der hun eller han avbrøt forrige gang.

Hva kreves av maskin og programvare?

Alle nyere datamaskiner med Flash Player 8 eller nyere kan kjøre spillet. Flash Player følger med alle nyere nettlesere. Hvis brukermaskinen ikke har ny nok versjon av Flash Player, vil spillet vise en beskjed om dette.

Ada og nettleseren Chrome er ikke gode venner, så du må bruke en annen nettleser.

Brukermaskinen bør ha lydkort og lyden skrudd på.

For å spille Jakten på Ada på Internett, må spilleren ha bredbåndstilgang. Laveste adsl-hastighet er rask nok.

Kontakt

Espen Munch

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Får du ikke sett Jakten på Ada?

Jakten på Ada er laget i Flash, og du må ha Flash Player installert i nettleseren din. Hvis du ikke har den, kan du hente den her: get.adobe.com/flashplayer/

Noen nettlesere viser ikke Flash-innhold før du gir tillatelse til det.

Chrome

Klikk på «i»-en til venstre i adresselinjen øverst i skjermen:

Bilde av menyen i nettleseren Chrome

Bla nedover i menyen som dukker opp, og velg Flash -> Tillat. Last inn siden på nytt.

Firefox

Klikk på de tre strekene helt til høyre oppe i skjermen:

Bilde av menyen i Firefox

Velg «Utvidelser» i menyen, og så «Programtillegg». Tillat Shockwave Flash. Last inn siden på nytt.

Internet Explorer

Klikk på tannhjulet til høyre oppe i skjermen:

Bildet viser menyen i Internet Explorer

Velg «Administrer tillegg». Bla nedover i tilleggene og klikk på «Shockwave Flash Object». Velg «Aktiver» og last inn siden på nytt.

Lesing og skriving

Hva inneholder Les og skriv?

Les og skriv er laget med utgangspunkt i læringsmålene for lesing og skriving, og har tekster og oppgaver på 3 nivåer.

Tekster

Det er lagt vekt på autentiske tekster med temaer fra voksnes hverdag og arbeidsliv. Eksempler på tekster er invitasjon, artikkel, leserinnlegg, referat, klage, oppslag og arbeidsspesifikke tekster som stillingsannonse og jobbsøknad.

Oppgaver

Alle tekster i e-læringa har både lese- og skriveoppgaver. Leseoppgavene er selvrettende oppgaver, som for eksempel flervalg eller velg fra liste. Skriveoppgavene blir ikke rettet i ressursen, men har et løsningsforslag som vises ved klikk på «svar».

Hvem kan bruke Les og skriv?

Ressursen kan brukes av alle voksne som vil bli bedre i lesing og skriving. E-læringen er gratis, enkel å bruke og tilpasset flere nivåer. Den er selvinstruerende og selvrettende, og fungerer like bra på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

E-læring i les og skriv kan benyttes av undervisere i grunnleggende ferdigheter, enten som en del av et undervisningsopplegg eller som ressurs deltakere bruker på egenhånd.

(Har dere behov for å sjekke ut den tidligere versjonen av Les og skriv, så er den her: http://www.lesogskriv.no. Den blir ikke lenger vedlikeholdt og blir snart "tatt av lufta". Vi anbefaler at dere går over til den nye e-læringen).

Viktig informasjon: Det er viktig at du ikke trykker på mellomromstasten, før du trykker på svarknappen.

Her finner du programmet: Gå til På sporet

Oppgavene gir trening i ord- og lydkombinasjoner som for eksempel at sj-lyden kan skrives: sk-, skj-, sj- og tj. I tillegg inneholder programmet noen oppgaver som handler om valg av rett ord slik som da eller når og valg av rett ordendelse som -ene eller -ende.

Anbefaling for å øke effekten av læring

 • repetere oppgavene så godt at det virkelig sitter
 • stoppe opp og tenke over hva en leser og skriver
 • ta korte økter og øve litt hver dag

Læring ved hjelp av nettbaserte læremidler betyr at en kan bestemme når en skal arbeide og hvor store treningsdoser en vil ta.

På sporet av ordet er basert på et tidligere undervisningsopplegg utarbeidet av Norsk Fjernundervisning, Kompetanse Norge, Senter for leseforskning, Dysleksiforbundet i Norge og Infinitiv Television og Pride Communication.

Heftet ble utviklet i 2009 og ble utvidet med fire nye bøker høsten 2010. Det inneholder en generell veiledning, mange oppgaver og lenke til bøkene.

Last ned heftet (pdf)

Her er en oversikt over bøkene:

 • Lånt tid
 • Lese eller fiske
 • Flyktning i Norge. To kvinner forteller
 • Blåfargen som verden ville ha
 • Metallet som forandret verden
 • Jakten på det røde gull
 • Sorte seil
 • Legg cricket på is
 • Trekkspilltvillingene
 • Lukten av propan om morgenen
 • Aske i munnen, sand i skoa
 • Vekevis
 • Alt kan fikses

Det er laget mange oppgaver slik at det skal være mulig å finne noe som passer både for norskspråklige og for minoritetsspråklige kursdeltakere.

Heftet ble utarbeidet i 2009, og omtaler Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Kontakt

Målet er å øke leselyst, leseflyt og leseforståelse. Brukerne skal lære å bli funksjonelle lesere, enten det er i forbindelse med arbeid, utdanning eller privat. De skal øve opp evnen til å være fleksible i forhold til å kunne hente ut informasjon fra ulike type tekster.

Læremiddelet er ment for lærere og instruktører som tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Det kan brukes med utgangspunkt i læringsmålene for lesing og skriving.

Last ned medietekster (pdf)

Last ned veiledning til Medietekster (pdf)

Kontakt

Regning

Gå til regnehjelpen.no

Hva inneholder Regnehjelpen?

Regnehjelpen har øvingsoppgaver for voksne innen områdene:

 • mat og ernæring
 • personlig økonomi
 • regning på jobben
 • privatliv
 • foreldreregning
 • reising

Regnehjelpen inneholder også animasjoner som viser grunnreglene i regning, prosenthjelp og nyttige lenker. Månedens oppgave inneholder oppgaver der vi ønsker å belyse dagligdagse og gjerne aktuelle problemstillinger som kan være interessante for voksne.

Hvem er Regnehjelpen nyttig for?

Regnehjelpen er et digitalt læremiddel for voksne som ønsker å bli bedre i regning. Regnehjelpen er gratis og enkelt å bruke. Det kan brukes som et supplement i undervisningen. Det kan også brukes til å øve på egenhånd.

Hvordan bruker jeg Regnehjelpen i undervisningen?

Du kan bruke Regnehjelpen i undervisningen ved å vise eksempler eller løse oppgaver i fellesskap. Du kan også motivere dine kursdeltakere til å øve mer på egenhånd.

Kontakt

Du kan laste ned Hverdagsmatte helt gratis.

Alle filene er pdf-filer mellom 300 kB og 2MB.

Hverdagsmatte er først og fremst skrevet til bruk i en undervisningssituasjon. Heftet kan brukes i egne kurs i grunnleggende regning og i sammenheng med grunnskoleopplæring for voksne. Heftet bygger på Migramatte som henvender seg til voksne minoritetsspråklige.

Du finner nedlastingene til Migramatte nederst på denne siden.

Innhold

Oppgavene er hovedsakelig på nivå 1 og 2 i læringsmål for hverdagsmatematikk. Hver oppgave er merket med nivå.

Informasjon om hvordan du bruker heftet finner du her.

Del 1 Grunnleggende regning. Last ned hele del 1

Del 2 Året og klokka

Del 3 Å reise

Del 4 Kjøp og salg

Del 5 Helse

Del 6 Personlig økonomi

Del 7 Vi regner med ulike mål

Ressurser

Heftet er skrevet i samsvar med krav til lettlestpublikasjoner fra Statens informasjonstjeneste.

Revisjonen er foretatt av Anna Gustavsen og Ingjerd Lorange, mens Migramatte ble utviklet av Anna Gustavsen og Cristina Berg og kom ut i 2005. Anna Gustavsen og Tanja Aas har tilrettelagt heftet for nett.

Migramatte

Migramatte ble laget for minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn og/eller kort botid i landet. Det ble lagt vekt på leseforståelse, ordkunnskap og muntlige ferdigheter i tillegg til å øve inn regneferdigheter.

Her finner du de delene av Migramatte som er vesentlig forskjellige fra eller utelatt i Hverdagsmatteheftet. Vi har lagt ut hele Del 2 og Del 6. Disse delene kan brukes i stedet for de tilsvarende delene fra Hverdagsmatte.

«Viktige ord» og «Forskjellige former» hører begge hjemme i Del 1. «Viktige ord» er ikke med i Hverdagsmatte, «Forskjellige former» er med i en kortere versjon.

Del 2 Året og klokka, M

Del 6 Personlig økonomi, M

Ressurser

© Kompetanse Norge (Vox), 2009

Foto: Kompetanse Norge (Vox) og Scanpix

Illustrasjoner: JND, Svein Myhreng og Tegnestua

Rutetabeller: Ruter AS og Nettbuss Lillestrøm AS

Kontakt

Anna Gustavsen

rådgiver
seksjon for fleksibel læring

Hver oppgave har tre svaralternativer. Etter avgitt svar får brukeren vite om det var riktig eller feil, samt hvordan man regner seg fram til riktig svar.

Her finner du Mattequiz: Gå til kompetansenorge.no/mattequiz

Resultatet av quizen kan gi en antydning om den enkeltes regneforståelse.

Hvem er Mattequiz nyttig for?

Mattequiz er ment for alle voksne som lurer på hvordan det står til med regneferdighetene sine eller som trenger å friske dem opp.

Hvordan kan jeg bruke Mattequiz i arbeidet mitt?

Som lærer kan du bruke Mattequiz aktivt i undervisning og som øvingsoppgaver til voksne som trenger å friske opp regneferdighetene sine. Du kan også løse oppgavene i fellesskap med deltakerne.

Er du arbeidsgiver kan du lenke til nettstedet fra intranettet deres og tipse medarbeiderne dine om at nettstedet finnes.

Kontakt

Digitale ferdigheter

Norsk versjon: Gå til abcpc.no

Engelsk versjon finner du på: abcpc.no/english

ABC pc gir en interaktiv grunnopplæring i bruk av pc og består av fire moduler:

 • Mus og tastatur
 • Å skrive på datamaskin
 • E-post
 • Internett

ABC pc passer for voksne som har liten eller ingen erfaring med bruk av pc, og som ønsker å lære å bruke pc. Kurset er opprinnelig utviklet på lett norsk med tanke på minoritetsspråklige på nivå A2 og oppover, og passer dermed bra for minoritetsspråklige med behov for å lære mer data.

Hvordan kan veiledere og instruktører bruke ABC pc?

Veiledere kan hjelpe kursdeltakeren i gang med ABC pc. Deretter er kurset selvinstruerende og begynner med enkel musebruk, som å flytte markøren og klikke.

Hva kreves av maskin og programvare?

Alle nyere datamaskiner med Flash Player 8 eller nyere og tilgang til Internett kan kjøre kurset. Flash Player følger med alle nyere nettlesere.

Hvis brukermaskinen ikke har ny nok versjon av Flash Player, vil programmet vise en beskjed om dette, og starte automatisk installering av ny versjon av Flash Player i bakgrunnen. Hvis maskinen ikke tillater automatisk installasjon, vil programmet gi informasjon om manuell installering. Denne installeringen må gjøres av en bruker med administratorrettigheter.

Det er en fordel om brukermaskinen har lydkort og lyden skrudd på. Men ABC pc kan også kjøres i en ren tekstversjon, slik at kurset kan brukes på maskiner uten lyd, eller av hørselshemmede.

ABC pc på ulike språk

ABC pc er lett å oversette til andre språk. På abcpc.no ligger det nedlastbare kildefiler og oversettelsesmanual både på norsk og engelsk.

Kontakt

Espen Munch

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Oppgavene i denne dataquizen er hentet fra hverdags- og dagligliv og er delt inn i tre nivåer. Hver oppgave har tre svaralternativer. Etter avgitt svar får brukeren vite om det var riktig eller feil.

Her finner du Dataquiz: Gå til kompetansenorge.no/dataquiz

Resultatet av quizen kan gi en antydning om den enkeltes digitale forståelse og kompetanse i forhold til læringsmålene for digitale ferdigheter.

Hvem er Dataquiz nyttig for?

Dataquiz er ment for alle voksne som lurer på hvordan det står til med deres digitale kompetanse eller som trenger å friske den opp.

Hvordan kan jeg bruke Dataquiz i arbeidet mitt?

Som lærer kan du bruke Dataquiz aktivt i undervisning og som øvingsoppgaver til voksne som trenger å friske opp sin digitale kompetanse. Du kan også løse oppgavene i fellesskap med deltakerne.

Er du arbeidsgiver kan du lenke til nettstedet fra intranettet deres og tipse medarbeiderne dine om at nettstedet finnes.