Tester og kartlegging

Her finner du tester og kartleggingsverktøy som kan brukes til å vurdere deltakernes grunnleggende ferdigheter.

Alle grunnleggende ferdigheter

Elektriker i arbeid.

Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben

Profilene kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter og tilpasse kurs til den enkeltes behov. Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker.

Kartleggingen kan gi arbeidsgivere et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere kan se hvilken opplæring de har behov for innen lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og bruk av data. Profilene kan også benyttes i ordinær videregående opplæring og være gode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrette fellesfagene i yrkesutdanningen.

Last ned profilene

Kompetanse Norge har utviklet 19 profiler i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. Last ned og la deg inspirere. Du kan tilpasse og utvikle egne profiler for å knytte kursinnhold til konkrete arbeidsoppgaver som den enkelte kjenner seg igjen i.

Profiler pdfProfiler ExcelProfiler Word
Barnehageassistent Barnehageassistent Barnehageassistent
Blikkenslager Blikkenslager Blikkenslager
Bussjåfør Bussjåfør Bussjåfør
Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider
Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester
Elektriker Elektriker Elektriker
HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag
Kantineassistent Kantineassistent Kantineassistent
Lagermedarbeider Lagermedarbeider Lagermedarbeider
Maskinfører Maskinfører Maskinfører
Personlig økonomi Personlig økonomi Personlig økonomi
Pleieassistent Pleieassistent Pleieassistent
Reindriftsutøver Reindriftsutøver Reindriftsutøver
Renholder Renholder Renholder
Rørlegger Rørlegger Rørlegger
Taxisjåfør Taxisjåfør Taxisjåfør
Transportarbeider Transportarbeider Transportarbeider
Truckfører Truckfører Truckfører
Tømrer Tømrer Tømrer

Profilene er på bokmål. De er også tilgjengelig på nynorsk, samisk og engelsk.

La deg også inspirere av eksempler på profiler andre har laget.

Bestill gratis papirversjon

Kontakt

Eddie Pedersen

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel opplæring

Lesing og skriving

Lesetesten

Dette er en ti minutters lesetest som gir deg en forståelse av hvor godt du leser.

Lese- og skrivesjekken er en selvvurdering som består av 40 spørsmål.

Toppen av omslaget på ordkjedeteksten.

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som måler de tekniske sidene ved lesing, også kalt ordavkodingsferdigheter. Testen inneholder 90 ordkjeder. Et eksempel på en ordkjede er «trepilhvemku». Ordene i teksten er fra to til sju bokstaver og fra ulike klasser.

Oppgavene består i å markere mellomrommet med tre streker slik at en ender opp med fire ord i hver ordkjede. Deltakerne skal på fire minutter markere så mange ordgrenser som mulig.
 
Testen ble standardisert for voksne i 2007 og er enkel å administrere og rette. Det tar cirka 15 minutter fra man har introdusert testen for deltakerne til den er gjennomført. 
 
Logo for testen Logos.

Logos

Logos er en test for lese- og skriveferdigheter. Testen er diagnostisk og kan brukes etter at andre tester har avdekket mulige lese- og skrivevansker.

Den inneholder en rekke deltester som kartlegger elevens leseflyt, leseforståelse, lytteforståelse, begrepsforståelse, avkodingsferdighet og delprosesser av avkodingsstrategiene. På bakgrunn av testingen er det mulig å stille en mer presis diagnose av lesevanskene.
 
Testen ble utviklet av professor Torleiv Høien, for Logometrica i samarbeid med Kvam data as. Kompetanse Norge har finansiert en standardisering av testen for voksne.
 

Regning

Regnesjekken

Regnesjekken er en selvvurdering som består av 34 spørsmål.

Bilde av kvitteringer.

Regnetesten

Regnestesten analyserer styrker og svakheter i brukerens regneferdigheter. Lærere og kursledere kan bruke den til å kartlegge opplæringsbehov. Testingen skjer på nettet og kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Testen er diagnostisk og passer for voksne som trenger å heve sine grunnleggende regneferdigheter. Den tar for seg vanlige oppgaver som er aktuelle både i arbeidslivet og som samfunnsborger.

Testresultatet viser om kandidatene har svake, middels eller gode regneferdigheter. Disse nivåene samsvarer med læringsmålene i regneferdigheter.

Krav til testtaker

For å gjennomføre Regnetesten må testtaker kunne bruke mus og tastatur, og beherske enkel navigering på data. Testtakere bør ha norskferdigheter som tilsvarer omtrent B1 etter det felles europeiske rammeverket for språk.

Ingen sertifiseringskurs i 2017

Kompetanse Norge tilbyr ikke lenger sertifiseringskurs for 2017. Grunnen til det er at både innhold og teknologi ved testen begynner å bli utdatert, og at vi dermed på sikt ikke ønsker å tilby det til nye testveiledere.

Vi er også i en situasjon der utviklingen av andre verktøy er i gang. Kompetanse Norge planlegger å sende ut en epost til hyppige bestillere med noen spørsmål om bruk av testene, og foreløpig vil testen i 2017 blir tilgjengelig til de som er sertifisert.

Informasjon til testveileder

Regnetesten kan bare brukes av sertifiserte testveiledere. Sertifiseringen kan ikke overføres til en kollega.

Kun sertifiserte testveiledere kan bestille tester og bruke innlogging for testveiledere.

Sertifiserte testveiledere kan ta i bruk Regnetesten her.

Prøv demo av regnetesten – Passordet er «demo».

Kontakt

Har du tekniske spørsmål, eller er usikker på om noen på din arbeidsplass er sertifiserte testveiledere? Send en e-post til tester@kompetansenorge.no.

Faglige spørsmål rettes til:

Ingrid Radtke

seniorrådgiver
seksjon for tjenesteforvaltning
En lærer teller med fingrene for en elev .

Kartleggingsverktøy for regning

Kartleggingsverktøyet avdekker deltakerens kunnskaper og læringsbehov. Det hjelper veilederen med å tilrettelegge opplæringen for voksne deltakere.

Deltakeren jobber med oppgavene på egen hånd, men veilederen kan svare på uklarheter, lese teksten høyt og lignende.

Resultatene bør følges opp med en samtale mellom deltaker og veileder. Samtalen skal utdype resultatene på oppgavene og gi et bedre innblikk i hvordan opplæringen kan tilrettelegges for deltakeren.

Kartleggingsverktøyet består av:

For veileder (pdf)

  • Innhold
  • Intervjuguide
  • Kartlegging del 1 – tallforståelse og tallbehandling (veileder)
  • Kartlegging del 2 – regneferdigheter i dagliglivet (veileder)
  • Oppsummering del 1– tallforståelse og tallbehandling
  • Oppsummering del 2 – regneferdigheter i dagliglivet

For deltaker (pdf)

  • Kartlegging del 1 – tallforståelse og tallbehandling (deltaker)
  • Kartlegging del 2 – regneferdigheter i dagliglivet (deltaker)

Digitale ferdigheter

Hender på et tastatur.

Digitaltesten

Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i brukerens digitale ferdigheter. Kursarrangører kan bruke den til å kartlegge opplæringsbehov. Testingen skjer på nettet og kan gjennomføres individuelt eller i grupper.

Testen er diagnostisk og passer for voksne som trenger å heve sine grunnleggende digitale ferdigheter. Den tar for seg vanlige oppgaver som er aktuelle både i arbeidslivet og som samfunnsborger.

Prøv demo av Digitaltesten

Testresultatet viser om kandidatene har svake, middels eller gode digitale ferdigheter. Disse nivåene samsvarer med læringsmålene i digitale ferdigheter. 

Krav til testtaker

For å gjennomføre Digitaltesten må testtaker kunne bruke mus og tastatur, og beherske enkel navigering på data. Testtakere bør ha norskferdigheter som tilsvarer omtrent B1 etter det felles europeiske rammeverket for språk.

Utvikling av nye kartleggingsverktøy

Kompetanse Norge tilbyr ikke lenger sertifiseringskurs for Digitaltesten. Grunnen til det er at både innhold og teknologi ved testen begynner å bli utdatert, og at vi dermed ikke ønsker å tilby det til nye testveiledere.

Det planlegges å utvikle en ny Digitaltest i løpet av 2018. I mellomtiden anbefaler vi at de nye kartleggingsverktøyene på siden Test deg selv prøves ut.

Kartleggingsverktøyene i grunnleggende ferdigheter er gratis og ligger tilgjengelig på nett for alle som ønsker å vurdere egne ferdigheter. Voksne kan bruke verktøyene på egenhånd, eller sammen med en veileder for å kartlegge opplæringsbehov.

Med kartleggingsverktøyene ønsker vi å oppmuntre den voksne befolkningen til å ta videre opplæring ved å tilby lett tilgjengelige verktøy som kan brukes ulike situasjoner som hjemme, hos arbeidsgiver eller i kontakt med et opplæringssenter.

Informasjon til testveileder

Digitaltesten kan bare brukes av sertifiserte testveiledere. Sertifiseringen kan ikke overføres til en kollega. Kompetanse Norge tilbyr ikke sertifiseringskurs i 2018.

Kun sertifiserte testveiledere kan bestille tester og bruke innlogging for testveiledere.

Sertifiserte testveiledere kan ta i bruk Digitaltesten her

Kontakt

Har du tekniske spørsmål, eller er usikker på om noen på din arbeidsplass er sertifiserte testveiledere? Send en e-post til tester@kompetansenorge.no.

Faglige spørsmål rettes til: 

Ingrid Radtke

seniorrådgiver
seksjon for tjenesteforvaltning

Datasjekken

Datasjekken er en selvvurdering som består av 35 spørsmål.