Tester og kartlegging

Her finner du tester og kartleggingsverktøy som kan brukes til å vurdere deltakernes grunnleggende ferdigheter.

Alle grunnleggende ferdigheter

Elektriker i arbeid.

Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben

Profilene kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter og tilpasse kurs til den enkeltes behov. Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker.

Kartleggingen kan gi arbeidsgivere et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere kan se hvilken opplæring de har behov for innen lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og bruk av data. Profilene kan også benyttes i ordinær videregående opplæring og være gode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrette fellesfagene i yrkesutdanningen.

Last ned profilene

Kompetanse Norge har utviklet 19 profiler i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. Last ned og la deg inspirere. Du kan tilpasse og utvikle egne profiler for å knytte kursinnhold til konkrete arbeidsoppgaver som den enkelte kjenner seg igjen i.

Profiler pdfProfiler ExcelProfiler Word
Barnehageassistent Barnehageassistent Barnehageassistent
Blikkenslager Blikkenslager Blikkenslager
Bussjåfør Bussjåfør Bussjåfør
Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider
Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester
Elektriker Elektriker Elektriker
HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag
Kantineassistent Kantineassistent Kantineassistent
Lagermedarbeider Lagermedarbeider Lagermedarbeider
Maskinfører Maskinfører Maskinfører
Personlig økonomi Personlig økonomi Personlig økonomi
Pleieassistent Pleieassistent Pleieassistent
Reindriftsutøver Reindriftsutøver Reindriftsutøver
Renholder Renholder Renholder
Rørlegger Rørlegger Rørlegger
Taxisjåfør Taxisjåfør Taxisjåfør
Transportarbeider Transportarbeider Transportarbeider
Truckfører Truckfører Truckfører
Tømrer Tømrer Tømrer

Profilene er på bokmål. De er også tilgjengelig på nynorsk, samisk og engelsk.

La deg også inspirere av eksempler på profiler andre har laget.

Bestill gratis papirversjon

Kontakt

Eddie Pedersen

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Lesing og skriving

Lesetesten

Dette er en ti minutters lesetest som gir deg en forståelse av hvor godt du leser.

Lese- og skrivesjekken er en selvvurdering som består av 40 spørsmål.

Toppen av omslaget på ordkjedeteksten.

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som måler de tekniske sidene ved lesing, også kalt ordavkodingsferdigheter. Testen inneholder 90 ordkjeder. Et eksempel på en ordkjede er «trepilhvemku». Ordene i teksten er fra to til sju bokstaver og fra ulike klasser.

Oppgavene består i å markere mellomrommet med tre streker slik at en ender opp med fire ord i hver ordkjede. Deltakerne skal på fire minutter markere så mange ordgrenser som mulig.
 
Testen ble standardisert for voksne i 2007 og er enkel å administrere og rette. Det tar cirka 15 minutter fra man har introdusert testen for deltakerne til den er gjennomført. 
 
Logo for testen Logos.

Logos

Logos er en test for lese- og skriveferdigheter. Testen er diagnostisk og kan brukes etter at andre tester har avdekket mulige lese- og skrivevansker.

Den inneholder en rekke deltester som kartlegger elevens leseflyt, leseforståelse, lytteforståelse, begrepsforståelse, avkodingsferdighet og delprosesser av avkodingsstrategiene. På bakgrunn av testingen er det mulig å stille en mer presis diagnose av lesevanskene.
 
Testen ble utviklet av professor Torleiv Høien, for Logometrica i samarbeid med Kvam data as. Kompetanse Norge har finansiert en standardisering av testen for voksne.
 

Regning

Regnesjekken

Regnesjekken er en selvvurdering som består av 34 spørsmål.

Regnetesten

Dette er en kort regnetest som gir deg noe forståelse av dine regneferdigheter

En lærer teller med fingrene for en elev .

Kartleggingsverktøy for regning

Kartleggingsverktøyet avdekker deltakerens kunnskaper og læringsbehov. Det hjelper veilederen med å tilrettelegge opplæringen for voksne deltakere.

Deltakeren jobber med oppgavene på egen hånd, men veilederen kan svare på uklarheter, lese teksten høyt og lignende.

Resultatene bør følges opp med en samtale mellom deltaker og veileder. Samtalen skal utdype resultatene på oppgavene og gi et bedre innblikk i hvordan opplæringen kan tilrettelegges for deltakeren.

Kartleggingsverktøyet består av:

For veileder (pdf)

  • Innhold
  • Intervjuguide
  • Kartlegging del 1 – tallforståelse og tallbehandling (veileder)
  • Kartlegging del 2 – regneferdigheter i dagliglivet (veileder)
  • Oppsummering del 1– tallforståelse og tallbehandling
  • Oppsummering del 2 – regneferdigheter i dagliglivet

For deltaker (pdf)

  • Kartlegging del 1 – tallforståelse og tallbehandling (deltaker)
  • Kartlegging del 2 – regneferdigheter i dagliglivet (deltaker)

Digitale ferdigheter

Hender på et tastatur.

Digitaltesten

Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i brukerens digitale ferdigheter. Kursarrangører kan bruke den til å kartlegge opplæringsbehov. Testingen skjer på nettet og kan gjennomføres individuelt eller i grupper.

Digitaltesten har gått ut på dato, og det kommer en ny i begynnelsen av 2019. I mellomtida anbefaler vi at du bruker Datasjekken, en selv-evaluering for digital kompetanse. Prøv Datasjekken og andre gode tester og sjekker vi har laget.

Den nye Digitalsjekken vil være noe enklere å bruke enn den «gamle» Digitaltesten, og vil ikke trenge noe form for sertifisering for testveiledere.

Kontakt

Ingrid Radtke

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Datasjekken

Datasjekken er en selvvurdering som består av 35 spørsmål.