Regning

Oversikt over ressurser for å gi voksne opplæring i regning:

Verktøy

Fire bilder satt sammen av en kalkulator, tastatur, hodetelefoner og utsnitt av ei bok.

Læringsmål

Læringsmålene er basert på Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter og læreplanene i Kunnskapsløftet.

Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne, og kan brukes som utgangspunkt når lærerne skal velge innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler den voksnes grunnleggende ferdigheter. Læringsmålene  kan konkretiseres i mer individuelle mål og brukes som et hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen til voksne, uavhengig av hvilken sammenheng opplæringen skjer i.

Læringsmålene er revidert, og alle er samlet i et hefte som kan lastes ned og bestilles. Men dere kan også laste ned hver av de fire grunnleggende ferdighetene.

Last ned læringsmålene

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter (pdf) (Alle læringsmålene samlet)

Hentet fra heftet:

Læringsmål i lesing og skriving (pdf) 

Læringsmål i regning (pdf)

Læringsmål i digitale ferdigheter (pdf)

Læringsmål i muntlige ferdigheter (pdf)

Veiledning

Veiledning til læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne viser hvordan du med utgangspunkt i læringsmålene kan planlegge og tilrettelegge opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Last ned veiledningen (pdf) (er under revidering)

Papirversjon

Du kan få papirversjon av læringsmålene gratis tilsendt. Her er alle ferdighetene samlet:

 

Skriv inn antall:

Kontakt

Karoline Tellum-Djarraya

seksjonsleder
seksjon for fleksibel læring
Elektriker i arbeid.

Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben

Profilene kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov i lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter og tilpasse kurs til den enkeltes behov. Profilene beskriver hvordan de grunnleggende ferdighetene er en del av arbeidsoppgavene i ulike yrker.

Kartleggingen kan gi arbeidsgivere et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere kan se hvilken opplæring de har behov for innen lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og bruk av data. Profilene kan også benyttes i ordinær videregående opplæring og være gode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrette fellesfagene i yrkesutdanningen.

Last ned profilene

Kompetanse Norge har utviklet 19 profiler i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. Last ned og la deg inspirere. Du kan tilpasse og utvikle egne profiler for å knytte kursinnhold til konkrete arbeidsoppgaver som den enkelte kjenner seg igjen i.

Profiler pdfProfiler ExcelProfiler Word
Barnehageassistent Barnehageassistent Barnehageassistent
Blikkenslager Blikkenslager Blikkenslager
Bussjåfør Bussjåfør Bussjåfør
Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider
Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester
Elektriker Elektriker Elektriker
HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag
Kantineassistent Kantineassistent Kantineassistent
Lagermedarbeider Lagermedarbeider Lagermedarbeider
Maskinfører Maskinfører Maskinfører
Personlig økonomi Personlig økonomi Personlig økonomi
Pleieassistent Pleieassistent Pleieassistent
Reindriftsutøver Reindriftsutøver Reindriftsutøver
Renholder Renholder Renholder
Rørlegger Rørlegger Rørlegger
Taxisjåfør Taxisjåfør Taxisjåfør
Transportarbeider Transportarbeider Transportarbeider
Truckfører Truckfører Truckfører
Tømrer Tømrer Tømrer

Profilene er på bokmål. De er også tilgjengelig på nynorsk, samisk og engelsk.

La deg også inspirere av eksempler på profiler andre har laget.

Bestill gratis papirversjon

Kontakt

Eddie Pedersen

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Tester og kartlegging

Bilde av kvitteringer.

Regnetesten

Regnestesten analyserer styrker og svakheter i brukerens regneferdigheter. Lærere og kursledere kan bruke den til å kartlegge opplæringsbehov. Testingen skjer på nettet og kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Testen er diagnostisk og passer for voksne som trenger å heve sine grunnleggende regneferdigheter. Den tar for seg vanlige oppgaver som er aktuelle både i arbeidslivet og som samfunnsborger.

Testresultatet viser om kandidatene har svake, middels eller gode regneferdigheter. Disse nivåene samsvarer med læringsmålene i regneferdigheter.

Krav til testtaker

For å gjennomføre Regnetesten må testtaker kunne bruke mus og tastatur, og beherske enkel navigering på data. Testtakere bør ha norskferdigheter som tilsvarer omtrent B1 etter det felles europeiske rammeverket for språk.

Ingen sertifiseringskurs i 2017

Kompetanse Norge tilbyr ikke lenger sertifiseringskurs for 2017. Grunnen til det er at både innhold og teknologi ved testen begynner å bli utdatert, og at vi dermed på sikt ikke ønsker å tilby det til nye testveiledere.

Vi er også i en situasjon der utviklingen av andre verktøy er i gang. Kompetanse Norge planlegger å sende ut en epost til hyppige bestillere med noen spørsmål om bruk av testene, og foreløpig vil testen i 2017 blir tilgjengelig til de som er sertifisert.

Informasjon til testveileder

Regnetesten kan bare brukes av sertifiserte testveiledere. Sertifiseringen kan ikke overføres til en kollega.

Kun sertifiserte testveiledere kan bestille tester og bruke innlogging for testveiledere.

Sertifiserte testveiledere kan ta i bruk Regnetesten her.

Prøv demo av regnetesten – Passordet er «demo».

Kontakt

Har du tekniske spørsmål, eller er usikker på om noen på din arbeidsplass er sertifiserte testveiledere? Send en e-post til tester@kompetansenorge.no.

Faglige spørsmål rettes til:

Ingrid Radtke

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring
En lærer teller med fingrene for en elev .

Kartleggingsverktøy for regning

Kartleggingsverktøyet avdekker deltakerens kunnskaper og læringsbehov. Det hjelper veilederen med å tilrettelegge opplæringen for voksne deltakere.

Deltakeren jobber med oppgavene på egen hånd, men veilederen kan svare på uklarheter, lese teksten høyt og lignende.

Resultatene bør følges opp med en samtale mellom deltaker og veileder. Samtalen skal utdype resultatene på oppgavene og gi et bedre innblikk i hvordan opplæringen kan tilrettelegges for deltakeren.

Kartleggingsverktøyet består av:

For veileder (pdf)

 • Innhold
 • Intervjuguide
 • Kartlegging del 1 – tallforståelse og tallbehandling (veileder)
 • Kartlegging del 2 – regneferdigheter i dagliglivet (veileder)
 • Oppsummering del 1– tallforståelse og tallbehandling
 • Oppsummering del 2 – regneferdigheter i dagliglivet

For deltaker (pdf)

 • Kartlegging del 1 – tallforståelse og tallbehandling (deltaker)
 • Kartlegging del 2 – regneferdigheter i dagliglivet (deltaker)

Læremidler

Skjermbilde av starten på regnehjelpen..

Regnehjelpen

E-læring i regning er et digitalt læremiddel med regneoppgaver knyttet til voksnes hverdag. I e-læringen er det filmer som viser regneartene, samt tekst og illustrasjoner for å lære grunnleggende regning.

Gå til e-læring i regning

Hva inneholder e-læring i regning?

Ressursen baserer seg på læringsmålene i regning, og har oppgaver på alle tre nivåer. Oppgavene er delt inn i fire temaer:

 • Tall – grunnleggende tallforståelse, regning med de fire regneartene
 • Økonomi – blant annet budsjett, lønn, skatt og lån
 • Måling og geometri – regning med ulike måleenheter i hverdagen
 • Grafer og tabeller

I tillegg er det oppgavebanker for tall, økonomi og geometri, hvor man kan øve intensivt innenfor disse temaene.

Hvem kan bruke e-læring i regning?

Ressursen kan brukes av alle voksne som vil bli bedre i regning. E-læringen er gratis, enkel å bruke og tilpasset flere nivåer. E-læringen er selvinstruerende og selvrettende, og fungerer like bra på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.

E-læring i regning kan benyttes av undervisere i grunnleggende ferdigheter, enten som en del av et undervisningsopplegg eller som ressurs deltakere bruker på egenhånd.

(Her finner du den tidligere versjonen av regnehjelpen.no, men den blir ikke lenger vedlikeholdt og blir snart "tatt av lufta").

Bilde av et gammelt herreur oppå en kalender som viser noen av månedene i 2011..

Hverdagsmatte – praktisk regning for voksne

Du kan laste ned heftet gratis. Det inneholder regneeksempler og 260 oppgaver med fasit. Tekstene og oppgavene er hentet fra dagliglivet og tilpasset voksne som trenger å lære praktisk regning på et grunnleggende nivå.

Du kan laste ned Hverdagsmatte helt gratis.

Alle filene er pdf-filer mellom 300 kB og 2MB.

Hverdagsmatte er først og fremst skrevet til bruk i en undervisningssituasjon. Heftet kan brukes i egne kurs i grunnleggende regning og i sammenheng med grunnskoleopplæring for voksne. Heftet bygger på Migramatte som henvender seg til voksne minoritetsspråklige.

Du finner nedlastingene til Migramatte nederst på denne siden.

Innhold

Oppgavene er hovedsakelig på nivå 1 og 2 i læringsmål for hverdagsmatematikk. Hver oppgave er merket med nivå.

Informasjon om hvordan du bruker heftet finner du her.

Del 1 Grunnleggende regning. Last ned hele del 1

Del 2 Året og klokka

Del 3 Å reise

Del 4 Kjøp og salg

Del 5 Helse

Del 6 Personlig økonomi

Del 7 Vi regner med ulike mål

Ressurser

Heftet er skrevet i samsvar med krav til lettlestpublikasjoner fra Statens informasjonstjeneste.

Revisjonen er foretatt av Anna Gustavsen og Ingjerd Lorange, mens Migramatte ble utviklet av Anna Gustavsen og Cristina Berg og kom ut i 2005. Anna Gustavsen og Tanja Aas har tilrettelagt heftet for nett.

Migramatte

Migramatte ble laget for minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn og/eller kort botid i landet. Det ble lagt vekt på leseforståelse, ordkunnskap og muntlige ferdigheter i tillegg til å øve inn regneferdigheter.

Her finner du de delene av Migramatte som er vesentlig forskjellige fra eller utelatt i Hverdagsmatteheftet. Vi har lagt ut hele Del 2 og Del 6. Disse delene kan brukes i stedet for de tilsvarende delene fra Hverdagsmatte.

«Viktige ord» og «Forskjellige former» hører begge hjemme i Del 1. «Viktige ord» er ikke med i Hverdagsmatte, «Forskjellige former» er med i en kortere versjon.

Del 2 Året og klokka, M

Del 6 Personlig økonomi, M

Ressurser

© Kompetanse Norge (Vox), 2009

Foto: Kompetanse Norge (Vox) og Scanpix

Illustrasjoner: JND, Svein Myhreng og Tegnestua

Rutetabeller: Ruter AS og Nettbuss Lillestrøm AS

Skjermbilde av forsiden til mattequizen: animasjon av en mann som får ut et ark fra en datamaskin..

Mattequiz

Denne quizen i regning er et nettbasert læremiddel. Oppgavene er delt inn i tre nivåer og er hentet fra dagliglivet.

Hver oppgave har tre svaralternativer. Etter avgitt svar får brukeren vite om det var riktig eller feil, samt hvordan man regner seg fram til riktig svar.

Her finner du Mattequiz: Gå til kompetansenorge.no/mattequiz

Resultatet av quizen kan gi en antydning om den enkeltes regneforståelse.

Hvem er Mattequiz nyttig for?

Mattequiz er ment for alle voksne som lurer på hvordan det står til med regneferdighetene sine eller som trenger å friske dem opp.

Hvordan kan jeg bruke Mattequiz i arbeidet mitt?

Som lærer kan du bruke Mattequiz aktivt i undervisning og som øvingsoppgaver til voksne som trenger å friske opp regneferdighetene sine. Du kan også løse oppgavene i fellesskap med deltakerne.

Er du arbeidsgiver kan du lenke til nettstedet fra intranettet deres og tipse medarbeiderne dine om at nettstedet finnes.

Skjermbilde av starten av programmet med bilde av Ada.

Jakten på Ada

Jakten på Ada er et nettbasert spill som trener ferdigheter i regning, lesing, skriving og digital kompetanse. Spillet er gratis tilgjengelig på nett.

Spill på Jakten på Ada på Internett: Gå til Jakten på Ada

I jakten på Ada følger vi Ada som har lagt ut på en mystisk reise gjennom Europa og har glemt mobiltelefonen hjemme. Turen går via Amsterdam, Stuttgart og Barcelona før den ender i Firenze og mysteriet får sin oppklaring. Underveis må spilleren løse oppgaver for å komme videre.

Hvem passer spillet for?

Jakten på Ada passer for voksne som trenger trening i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene. Minoritetsspråklige på nivå B1–B2 vil også få god språktrening i dette spillet. Spillet passer også for skoleungdom som vil trene en eller flere av ferdighetene, gjerne sammen med en forelder.

Hvilke ferdigheter kreves for å spille?

Oppgavene krever ferdigheter både i regning, lese- og skriveforståelse og digital kompetanse. Vanskelighetsgraden spenner fra høyt nivå 1 til høyt nivå 2 i læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. Dette tilsvarer cirka 5. til 8. klassenivå i grunnskolen.

Når du starter spillet, må du velge mellom «lett» og «vanskelig». Vi gjør oppmerksom på at forskjellen mellom «lett» og «vanskelig» forklarer vanskelighetsgraden på de oppgavene du får underveis, ikke spillet ellers.

Hvordan kan veilede og instruktører bruke spillet?

Veiledere kan sette en eller flere brukere i gang med spillet, følge med og hjelpe til underveis om nødvendig. Oppgavene spilleren må løse kan fungere som en innfallsport til å oppdage problem- og mestringsområder hos spilleren.

Spillet kan stanses underveis ved at spilleren trykker på krysset øverst i høyre hjørne for å lukke nettleservinduet. Da vil spilleren få oppgitt en kode som kan brukes neste gang spillet åpnes. Spilleren vil da begynne igjen der hun eller han avbrøt forrige gang.

Hva kreves av maskin og programvare?

Alle nyere datamaskiner med Flash Player 8 eller nyere kan kjøre spillet. Flash Player følger med alle nyere nettlesere. Hvis brukermaskinen ikke har ny nok versjon av Flash Player, vil spillet vise en beskjed om dette.

Ada og nettleseren Chrome er ikke gode venner, så du må bruke en annen nettleser.

Brukermaskinen bør ha lydkort og lyden skrudd på.

For å spille Jakten på Ada på Internett, må spilleren ha bredbåndstilgang. Laveste adsl-hastighet er rask nok.

Metoder og eksempler

Bilde av forsiden til læringsmappen: voksen og barn som ler i lek.

Læringsmappe for arbeidslivet

En læringsmappe er en fleksibel læringsressurs for praksisnær opplæring i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter.

Fordeler med læringsmappe

Lærerne kan tilpasse læringsmappen til eget og deltakernes behov. Metodikken motiverer deltakeren til å ta aktivt del i egen læringsprosess og utvikle nye læringsstrategier.

Fordelene med læringsmappe er at:

 • den knytter grunnleggende ferdigheter til konkrete arbeidsoppgaver
 • læringsmålene blir tydelige
 • den tar utgangspunkt i deltakerens behov, kompetanse og kvalifikasjoner
 • den synliggjør læring både før, under og etter opplæringen

Lag din egen læringsmappe

Her finner du noen maler du kan bruke for å komme i gang med å lage din egen læringsmappe:

Mal for å lage læringsmappe (Word)

Innhold i læringsmappe

Del 1, Profil for basisferdigheter på jobben, gir en oversikt over hva ulike arbeidsoppgaver innebærer av grunnleggende ferdigheter.

Del 2 inneholder mål for opplæringen. Eksemplene er knyttet til Læringsmål for grunnleggende ferdigheter.

Del 3 kan brukes til kartlegging og har som mål å synliggjøre kompetanse og kvalifikasjoner som deltakeren har opparbeidet seg i løpet av livet. Den inviterer til diskusjon, refleksjon og bevisstgjøring rundt erfaringer med lesing og skriving, muntlig kommunikasjon, regning og data.

Del 4, bilder fra arbeidsplassen, er et godt hjelpemiddel for å diskutere erfaringer, arbeidsoppgaver, læringsbehov, kursinnhold og mål.

Del 5 viser eksempler på autentiske materiale fra arbeidsplassen som man kan bruke i opplæringen.

Sjekklistene for egenvurdering i del 6 er knyttet til ferdigheter, nivå og læringsmål som er brutt ned til delmål. Sjekklistene kan fungere som underveisvurdering og sluttvurdering, i tillegg til læringslogg.

Del 7 omhandler kultur på arbeidsplassen og tar for seg både skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet.

Del 8 er en visningsmappe og er i utgangspunktet tom. Den fylles med arbeider som deltakeren ønsker å vise fram og kan fungere som dokumentasjon på deltakerens sluttkompetanse. Her kan også dokumenter som for eksempel arbeidsattester, cv, kursbevis og vitnemål også samles.

Metodisk veiledning

Veiledningen gir tips og råd til lærere som skal bygge opp en læringsmappe i praksis. Den viser hvordan opplæringen i grunnleggende ferdigheter kan knyttes til arbeidskontekst og læringsmål. Veiledningen gir også en innføring i teorigrunnlaget som bruk av læringsmappe baserer seg på.

Metodisk veiledning (pdf)

Eksempler på læringsmapper

Kompetanse Norge har laget eksempler på læringsmapper for opplæring i grunnleggende ferdigheter tilknyttet tre yrker. Eksemplene er ment som inspirasjon til å lage læringsmapper for andre yrker.

Læringsmappe for renholder (pdf)

Læringsmappe for ansatte i Posten og Bring (pdf)

Læringsmappe for barnehageassistent (pdf)

Eksempler på bruk av læringsmappe (pdf)

Bilde fra forsiden til heftet: Ei dame sjekker ei matvare på butikken..

Praksisnær opplæring i personlig økonomi

Ressursene viser hvordan lærere kan bruke personlig økonomi i grunnleggende regneopplæring for voksne.

Målgruppen er lærere og veiledere som underviser i grunnleggende ferdigheter.

Personlig økonomi er noe som opptar de aller fleste voksne, og temaet egner seg godt for opplæring i grunnleggende ferdigheter, eller i kombinasjon med norskopplæring.

På denne siden har vi samlet flere ulike ressurser.

Managing Money

Managing Money var et EU prosjekt som ble sluttført høsten 2018. Deltakere i prosjektet kom fra til sammen seks land, inkludert Norge. Prosjektet hadde fokus på personlig økonomi med et voksenperspektiv. Prosjektet har laget en app for voksne som kan gi de en innføring i hvordan sette opp et budsjett og hvilke vurderinger en må ta i dagliglivet. Appen er basert på en læreplan. I tillegg ble det også utarbeidet et ressurshefte for lærere og et eget infohefte. All informasjon er tilgjengelig på språkene norsk, slovensk, nederlandsk, engelsk og tysk på nettstedet managing-money.eu.

Andre ressurser

Profil i grunnleggende ferdigheter

Profil for grunnleggende ferdigheter i personlig økonomi, bokmål (pdf)

Profil for grunnleggende ferdigheter i personlig økonomi, nynorsk (pdf)

Profilene kan også bestilles via et skjema som du finner her.Praksisnær opplæring i personlig økonomi

Dette hefte trekker fram flere områder innen personlig økonomi:

 • sammenlikning av priser
 • rabatter og påslag i prosent
 • budsjett og planlegging av egen økonomi
 • lån og kreditt.

Noen av eksemplene bygger på erfaring fra opplæringsprosjekter i regning som har fått støtte fra Kompetanse Norge.

Last ned heftet om praksis opplæring i personlig økonomi (pdf)

Undervise i personlig økonomi

Denne videoen viser hvordan en kan undervise i personlig økonomi og hvilke fordeler det har:

Bilde fra forsiden til heftet: To arbeidskarer ser på papirer på et bord..

Praksisnær opplæring i hverdagsmatematikk

Heftet viser eksempler på hvordan man kan holde kurs i regning på en bedrift. Det gir tips om hvordan opplæring i regning kan bidra til å løse praktiske problemer på arbeidsplassen.

Eksemplene viser blant annet:

 • hvordan opplæringen kan bidra til å effektivisere og forbedrede prosesser i produksjonsbedrifter
 • hvordan du kan hjelpe bedriften med å identifisere matematikken og forbedre løsningsstrategiene de ansatte bruker
 • hvordan en tett kobling mellom praktisk erfaring og opplæring i regning kan være en god opplæringsmodell for fagopplæring i bedrift

Heftet er laget i samarbeid med bedriftene Gyproc AS og Trox Auranor.

Bilde fra forsiden av heftet: En mann kledd i hvitt leser utenpå ei flaske hentet fra skapet.

Kurs i hverdagsmatematikk

Heftet viser eksempler på tilrettelegging og gjennomføring av kurs i regning i Neumann Bygg og Bergen kommune.

Teksten belyser viktige sider ved planleggingen, organiseringen og gjennomføringen av kursene. Den peker på utfordringer og suksesskriterier og kan bidra med gode ideer til kurstilbydere både når det gjelder organisering og pedagogisk tilrettelegging.

Last ned heftet (pdf)

Kompetansemål for hverdagsmatematikk ble brukt som redskap i arbeidet. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i 2013.