Xstrata-prosjektet

Xstrata Nikkelverk såg potensial i unge vaksne som hadde falle ut av vidaregåande skole. Opplæring i grunnleggjande ferdigheiter i kombinasjon med arbeidstrening gav dei nye moglegheiter i arbeidslivet.

Prosjektet var eit samarbeid mellom Opplæringskontoret for teknologifag i Agder, ein pedagogisk tilbydar og Kompetanse Noreg. Målet var å få flest mogeleg av deltakarane i arbeid eller utdanning etter at kursperioden var over.

Rapport frå prosjektet (pdf)

Sjå film frå prosjektet og finn ut korleis det gjekk med deltakarane.