Bergan sykehjem – mentor på arbeidsplassen

Sykehjemmet hadde et opplæringsprosjekt hvor syv minoritetsspråklige kombinerte bruk av mentor i arbeidshverdagen med teoriundervisning én dag per uke i lesing, skriving og muntlig kommunikasjon.