Opplæring for unge voksne utenfor utdanning og arbeid

Tips og ressurser for å gi unge voksne praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter. Opplæringen gjelder lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter.

Eksempler

Lær av gode prosjekter som har kombinert teori og praksis i opplæringen for unge voksne. Prosjektene viser også hvordan alle aktørene som har ansvar på dette feltet kan samarbeide for å lykkes. Prosjektene har kombinert arbeidspraksis med opplæring i grunnleggende ferdigheter. Målet har vært å få deltakerne videre i arbeid eller utdanning etter avsluttet kurs.

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksneTett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Heftet gir tips om organisatorisk samarbeid, rekruttering, motivasjonsarbeid, tett oppfølging og praksisnær opplæring.

Last ned heftet (pdf)

 

Gode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksneGode eksempler fra praksisnær opplæring for unge voksne

Eksemplene viser bruk av «profiler for basisferdigheter på jobben» og «Læringsmappe for arbeidslivet», bruk av mentor på arbeidsplassen og praksisnær opplæring i muntlig kommunikasjon.
Last ned eksemplene (pdf)

Se video-reportasje

Illustrasjonsbilde for nye muligheterNye muligheter

Prosjektet belyser utfordringer og muligheter knyttet til unge voksne og frafall i videregående opplæring. Det kan ha overføringsverdi for organisering av samarbeid og pedagogisk tilrettelegging.

Last ned rapport fra prosjektet (pdf)

Verktøy og ressurser

Læringsmål
Profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben
Tester og kartlegging

Kontakt