Læringsmål

Læringsmålene er basert på Utdanningsdirektoratets rammeverk for grunnleggende ferdigheter og læreplanene i Kunnskapsløftet.

Fire bilder satt sammen av en kalkulator, tastatur, hodetelefoner og utsnitt av ei bok

Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne, og kan brukes som utgangspunkt når lærerne skal velge innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler den voksnes grunnleggende ferdigheter. Læringsmålene  kan konkretiseres i mer individuelle mål og brukes som et hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen til voksne, uavhengig av hvilken sammenheng opplæringen skjer i.

Læringsmålene er under revidering, og vil bli lagt ut tidlig i 2018. Men dere kan fortsatt laste ned og skrive ut nåværende læringsmål.

Last ned læringsmålene

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter (pdf)

Læringsmål i lesing og skriving (pdf)
Word-versjon

Læringsmål i regning (pdf)
Word-versjon

Læringsmål i digitale ferdigheter (pdf)
Word-versjon

Læringsmål i muntlige ferdigheter (pdf)
Word-versjon

Veiledning

Veiledning til læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne viser hvordan du med utgangspunkt i læringsmålene kan planlegge og tilrettelegge opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Last ned veiledningen (pdf)

Papirversjon

Læringsmålene er under revidering og kommer tidlig i 2018.