Digitale ferdigheter

Ressurser for å gi voksne opplæring i digitale ferdigheter.

Verktøy

Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne, og kan brukes som utgangspunkt når lærerne skal velge innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler den voksnes grunnleggende ferdigheter. Læringsmålene  kan konkretiseres i mer individuelle mål og brukes som et hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen til voksne, uavhengig av hvilken sammenheng opplæringen skjer i.

Læringsmålene er revidert, og alle er samlet i et hefte som kan lastes ned og bestilles. Men dere kan også laste ned hver av de fire grunnleggende ferdighetene.

Last ned læringsmålene

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter (pdf) (Alle læringsmålene samlet)

Hentet fra heftet:

Læringsmål i lesing og skriving (pdf) 

Læringsmål i regning (pdf)

Læringsmål i digitale ferdigheter (pdf)

Læringsmål i muntlige ferdigheter (pdf)

Veiledning

Veiledning til læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne viser hvordan du med utgangspunkt i læringsmålene kan planlegge og tilrettelegge opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Last ned veiledningen (pdf) (fra 2014, ny er under revidering)

 

Kontakt

Karoline Tellum-Djarraya
seksjonsleder
seksjon for fleksibel læring

Kartleggingen kan gi arbeidsgivere et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere kan se hvilken opplæring de har behov for innen lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og bruk av data. Profilene kan også benyttes i ordinær videregående opplæring og være gode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrette fellesfagene i yrkesutdanningen.

Last ned profilene

Kompetanse Norge har utviklet 19 profiler i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. Last ned og la deg inspirere. Du kan tilpasse og utvikle egne profiler for å knytte kursinnhold til konkrete arbeidsoppgaver som den enkelte kjenner seg igjen i.

Last ned profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben
Profiler pdf Profiler Excel Profiler Word
Barnehageassistent Barnehageassistent Barnehageassistent
Blikkenslager Blikkenslager Blikkenslager
Bussjåfør Bussjåfør Bussjåfør
Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider
Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester
Elektriker Elektriker Elektriker
HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag
Kantineassistent Kantineassistent Kantineassistent
Lagermedarbeider Lagermedarbeider Lagermedarbeider
Maskinfører Maskinfører Maskinfører
Personlig økonomi Personlig økonomi Personlig økonomi
Pleieassistent Pleieassistent Pleieassistent
Reindriftsutøver Reindriftsutøver Reindriftsutøver
Renholder Renholder Renholder
Rørlegger Rørlegger Rørlegger
Taxisjåfør Taxisjåfør Taxisjåfør
Transportarbeider Transportarbeider Transportarbeider
Truckfører Truckfører Truckfører
Tømrer Tømrer Tømrer

Profilene er på bokmål. De er også tilgjengelig på nynorsk, samisk og engelsk.

La deg også inspirere av eksempler på profiler andre har laget.

Bestill gratis papirversjon

Kontakt

Eddie Pedersen
seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Tester og kartlegging

Læremidler

Metoder og eksempler

Fordeler med læringsmappe

Lærerne kan tilpasse læringsmappen til eget og deltakernes behov. Metodikken motiverer deltakeren til å ta aktivt del i egen læringsprosess og utvikle nye læringsstrategier.

Fordelene med læringsmappe er at:

 • den knytter grunnleggende ferdigheter til konkrete arbeidsoppgaver
 • læringsmålene blir tydelige
 • den tar utgangspunkt i deltakerens behov, kompetanse og kvalifikasjoner
 • den synliggjør læring både før, under og etter opplæringen

Lag din egen læringsmappe

Her finner du noen maler du kan bruke for å komme i gang med å lage din egen læringsmappe:

Mal for å lage læringsmappe (Word)

Innhold i læringsmappe

Del 1, Profil for basisferdigheter på jobben, gir en oversikt over hva ulike arbeidsoppgaver innebærer av grunnleggende ferdigheter.

Del 2 inneholder mål for opplæringen. Eksemplene er knyttet til Læringsmål for grunnleggende ferdigheter.

Del 3 kan brukes til kartlegging og har som mål å synliggjøre kompetanse og kvalifikasjoner som deltakeren har opparbeidet seg i løpet av livet. Den inviterer til diskusjon, refleksjon og bevisstgjøring rundt erfaringer med lesing og skriving, muntlig kommunikasjon, regning og data.

Del 4, bilder fra arbeidsplassen, er et godt hjelpemiddel for å diskutere erfaringer, arbeidsoppgaver, læringsbehov, kursinnhold og mål.

Del 5 viser eksempler på autentiske materiale fra arbeidsplassen som man kan bruke i opplæringen.

Sjekklistene for egenvurdering i del 6 er knyttet til ferdigheter, nivå og læringsmål som er brutt ned til delmål. Sjekklistene kan fungere som underveisvurdering og sluttvurdering, i tillegg til læringslogg.

Del 7 omhandler kultur på arbeidsplassen og tar for seg både skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet.

Del 8 er en visningsmappe og er i utgangspunktet tom. Den fylles med arbeider som deltakeren ønsker å vise fram og kan fungere som dokumentasjon på deltakerens sluttkompetanse. Her kan også dokumenter som for eksempel arbeidsattester, cv, kursbevis og vitnemål også samles.

Metodisk veiledning

Veiledningen gir tips og råd til lærere som skal bygge opp en læringsmappe i praksis. Den viser hvordan opplæringen i grunnleggende ferdigheter kan knyttes til arbeidskontekst og læringsmål. Veiledningen gir også en innføring i teorigrunnlaget som bruk av læringsmappe baserer seg på.

Metodisk veiledning (pdf)

Eksempler på læringsmapper

Kompetanse Norge har laget eksempler på læringsmapper for opplæring i grunnleggende ferdigheter tilknyttet tre yrker. Eksemplene er ment som inspirasjon til å lage læringsmapper for andre yrker.

Læringsmappe for renholder (pdf)

Læringsmappe for ansatte i Posten og Bring (pdf)

Læringsmappe for barnehageassistent (pdf)

Eksempler på bruk av læringsmappe (pdf)

Opplæringsplanene er knyttet til de overordnede målene i Kompetanse Norge sine tidligere Kompetansemål for digital kompetanse. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Opplæringsplanene tar for seg:

 • bruk av datamaskin og operativsystemgrunnleggende it-forståelse
 • Internett og elektronisk post
 • tekstbehandling
 • presentasjon
 • regneark
 • andre digitale verktøy

Last ned alle opplæringsplanene (pdf)

Under finner du eksempler på hvordan man kan bruke opplæringsplanene på kurs for voksne i digital kompetanse. Eksemplene tar for seg mål og innhold i opplæringen, metode, forutsetninger, instruktørens rolle, utstyr og andre rammebetingelser.

Eksempler fra nivå 1 (Word)

Eksempler fra nivå 2 (Word)

Eksempler fra nivå 3 (Word)

Kontakt

Eddie Pedersen

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Utgangspunktet for heftet er erfaringer fra prosjektet «Lær data i biblioteket». Veiledningsheftet ble skrevet i 2010, og tar utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Folkebibliotekene har blant annet i oppgave å fremme opplysning og utdanning gjennom informasjon i takt med samfunnets endringer.

Biblioteket som læringsarena

I dag tilbyr mange bibliotek gratis kurs i grunnleggende data.

Biblioteket egner seg godt som læringsarena for digitale ferdigheter fordi det er:

 • tilgjengelig – tilbudet har en kjent plass i lokalsamfunnet, alle har adgang og tjenestene er lette å bruke
 • et lavterskeltilbud – mange besøker allerede biblioteket fordi de ønsker å lære noe og her er ingen krav til forkunnskaper
 • gratis – et godt alternativ til de som ikke har tilgang til datamaskin og/eller internett hjemme eller på jobb

Prosjektet ble gjennomført i 16 folkebiblioteker i Oppland, og Oppland fylkesbibliotek har hatt prosjektledelsen.

Last ned heftet (pdf, 1MB)

Kontakt

Eddie Pedersen

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Ta i bruk InterAct

InterAct tar utgangspunkt i en oppdiktet, men realistisk problemstilling og kan tilpasses ulike målgrupper og ferdighetsnivåer. Deltakerne samarbeider om å løse oppgaver, både innad i grupper og på Internett.

Modellbeskrivelsen er ment for lærere og instruktører som tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Den inneholder råd om hvordan sette i gang og organisere læringsaktiviteten. Modellbeskrivelsen inneholder også eksempel på et skript, det vil si beskrivelse av tema, roller, oppgaver og tilrettelegging for rollespillet. I tillegg finner du to skript via lenkene under.

InterAct-modellen (pdf)

Skriptet «Vennskapsreisen» (Word)

Skriptet «Aktivitetssenter på Bjerkøya» (Word)

Kartlegging og evaluering

Kursholdere kan bruke skjemaer til å kartlegge deltakernes forventning før kurset og til å få evaluering etter kurset. Under finner du skjemaer som kan brukes som mal.

Skjema om forventninger før kurset (Word)
Skjema for evaluering av kurset (Word)