Digitale ferdigheter

Ressurser for å gi voksne opplæring i digitale ferdigheter.

Verktøy

Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter for voksne, og kan brukes som utgangspunkt når lærerne skal velge innhold, aktiviteter og arbeidsmåter som utvikler den voksnes grunnleggende ferdigheter. Læringsmålene  kan konkretiseres i mer individuelle mål og brukes som et hjelpemiddel for å tilpasse opplæringen til voksne, uavhengig av hvilken sammenheng opplæringen skjer i.

Læringsmålene er revidert, og alle er samlet i et hefte som kan lastes ned og bestilles. Men dere kan også laste ned hver av de fire grunnleggende ferdighetene.

Last ned læringsmålene

Læringsmål i grunnleggende ferdigheter (pdf) (Alle læringsmålene samlet)

Hentet fra heftet:

Læringsmål i lesing og skriving (pdf) 

Læringsmål i regning (pdf)

Læringsmål i digitale ferdigheter (pdf)

Læringsmål i muntlige ferdigheter (pdf)

Veiledning

Veiledning til læringsmålene i grunnleggende ferdigheter for voksne viser hvordan du med utgangspunkt i læringsmålene kan planlegge og tilrettelegge opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne.

Last ned veiledningen (pdf) (fra 2014, ny er under revidering)

 

Kontakt

Karoline Tellum-Djarraya
seksjonsleder
seksjon for fleksibel læring

Kartleggingen kan gi arbeidsgivere et bilde av hvilke ferdigheter som må styrkes, og arbeidstakere kan se hvilken opplæring de har behov for innen lesing, skriving, muntlig kommunikasjon, regning og bruk av data. Profilene kan også benyttes i ordinær videregående opplæring og være gode hjelpemidler i arbeidet med å yrkesrette fellesfagene i yrkesutdanningen.

Last ned profilene

Kompetanse Norge har utviklet 19 profiler i samarbeid med representanter fra bransjene, organisasjonene, bedrifter og lærere. Last ned og la deg inspirere. Du kan tilpasse og utvikle egne profiler for å knytte kursinnhold til konkrete arbeidsoppgaver som den enkelte kjenner seg igjen i.

Last ned profiler for grunnleggende ferdigheter på jobben
Profiler pdfProfiler ExcelProfiler Word
Barnehageassistent Barnehageassistent Barnehageassistent
Blikkenslager Blikkenslager Blikkenslager
Bussjåfør Bussjåfør Bussjåfør
Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider Butikkmedarbeider
Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester Driftstekniker/vaktmester
Elektriker Elektriker Elektriker
HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag HMS-arbeid for byggfag
Kantineassistent Kantineassistent Kantineassistent
Lagermedarbeider Lagermedarbeider Lagermedarbeider
Maskinfører Maskinfører Maskinfører
Personlig økonomi Personlig økonomi Personlig økonomi
Pleieassistent Pleieassistent Pleieassistent
Reindriftsutøver Reindriftsutøver Reindriftsutøver
Renholder Renholder Renholder
Rørlegger Rørlegger Rørlegger
Taxisjåfør Taxisjåfør Taxisjåfør
Transportarbeider Transportarbeider Transportarbeider
Truckfører Truckfører Truckfører
Tømrer Tømrer Tømrer

Profilene er på bokmål. De er også tilgjengelig på nynorsk, samisk og engelsk.

La deg også inspirere av eksempler på profiler andre har laget.

Bestill gratis papirversjon

Folkehelseinstituttets anbefalinger gjør av vi har stengt alle kontorer og jobber hjemmefra. Det gjør at vi ikke får sendt profilene før Korona-situasjonen har endret seg.

Hvis det haster å få profilene, så må du laste dem ned ovenfor.

Kontakt

Eddie Pedersen
seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Tester og kartlegging

Læremidler

Norsk versjon: Gå til abcpc.no

Engelsk versjon finner du på: abcpc.no/english

ABC pc gir en interaktiv grunnopplæring i bruk av pc og består av fire moduler:

 • Mus og tastatur
 • Å skrive på datamaskin
 • E-post
 • Internett

ABC pc passer for voksne som har liten eller ingen erfaring med bruk av pc, og som ønsker å lære å bruke pc. Kurset er opprinnelig utviklet på lett norsk med tanke på minoritetsspråklige på nivå A2 og oppover, og passer dermed bra for minoritetsspråklige med behov for å lære mer data.

Hvordan kan veiledere og instruktører bruke ABC pc?

Veiledere kan hjelpe kursdeltakeren i gang med ABC pc. Deretter er kurset selvinstruerende og begynner med enkel musebruk, som å flytte markøren og klikke.

Hva kreves av maskin og programvare?

Alle nyere datamaskiner med Flash Player 8 eller nyere og tilgang til Internett kan kjøre kurset. Flash Player følger med alle nyere nettlesere.

Hvis brukermaskinen ikke har ny nok versjon av Flash Player, vil programmet vise en beskjed om dette, og starte automatisk installering av ny versjon av Flash Player i bakgrunnen. Hvis maskinen ikke tillater automatisk installasjon, vil programmet gi informasjon om manuell installering. Denne installeringen må gjøres av en bruker med administratorrettigheter.

Det er en fordel om brukermaskinen har lydkort og lyden skrudd på. Men ABC pc kan også kjøres i en ren tekstversjon, slik at kurset kan brukes på maskiner uten lyd, eller av hørselshemmede.

ABC pc på ulike språk

ABC pc er lett å oversette til andre språk. På abcpc.no ligger det nedlastbare kildefiler og oversettelsesmanual både på norsk og engelsk.

Kontakt

Espen Munch

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Oppgavene i denne dataquizen er hentet fra hverdags- og dagligliv og er delt inn i tre nivåer. Hver oppgave har tre svaralternativer. Etter avgitt svar får brukeren vite om det var riktig eller feil.

Her finner du Dataquiz: Gå til kompetansenorge.no/dataquiz

Resultatet av quizen kan gi en antydning om den enkeltes digitale forståelse og kompetanse i forhold til læringsmålene for digitale ferdigheter.

Hvem er Dataquiz nyttig for?

Dataquiz er ment for alle voksne som lurer på hvordan det står til med deres digitale kompetanse eller som trenger å friske den opp.

Hvordan kan jeg bruke Dataquiz i arbeidet mitt?

Som lærer kan du bruke Dataquiz aktivt i undervisning og som øvingsoppgaver til voksne som trenger å friske opp sin digitale kompetanse. Du kan også løse oppgavene i fellesskap med deltakerne.

Er du arbeidsgiver kan du lenke til nettstedet fra intranettet deres og tipse medarbeiderne dine om at nettstedet finnes.

Spill på Jakten på Ada på Internett: Gå til Jakten på Ada

I jakten på Ada følger vi Ada som har lagt ut på en mystisk reise gjennom Europa og har glemt mobiltelefonen hjemme. Turen går via Amsterdam, Stuttgart og Barcelona før den ender i Firenze og mysteriet får sin oppklaring. Underveis må spilleren løse oppgaver for å komme videre.

Hvem passer spillet for?

Jakten på Ada passer for voksne som trenger trening i en eller flere av de grunnleggende ferdighetene. Minoritetsspråklige på nivå B1–B2 vil også få god språktrening i dette spillet. Spillet passer også for skoleungdom som vil trene en eller flere av ferdighetene, gjerne sammen med en forelder.

Hvilke ferdigheter kreves for å spille?

Oppgavene krever ferdigheter både i regning, lese- og skriveforståelse og digital kompetanse. Vanskelighetsgraden spenner fra høyt nivå 1 til høyt nivå 2 i læringsmålene for grunnleggende ferdigheter. Dette tilsvarer cirka 5. til 8. klassenivå i grunnskolen.

Når du starter spillet, må du velge mellom «lett» og «vanskelig». Vi gjør oppmerksom på at forskjellen mellom «lett» og «vanskelig» forklarer vanskelighetsgraden på de oppgavene du får underveis, ikke spillet ellers.

Hvordan kan veilede og instruktører bruke spillet?

Veiledere kan sette en eller flere brukere i gang med spillet, følge med og hjelpe til underveis om nødvendig. Oppgavene spilleren må løse kan fungere som en innfallsport til å oppdage problem- og mestringsområder hos spilleren.

Spillet kan stanses underveis ved at spilleren trykker på krysset øverst i høyre hjørne for å lukke nettleservinduet. Da vil spilleren få oppgitt en kode som kan brukes neste gang spillet åpnes. Spilleren vil da begynne igjen der hun eller han avbrøt forrige gang.

Hva kreves av maskin og programvare?

Alle nyere datamaskiner med Flash Player 8 eller nyere kan kjøre spillet. Flash Player følger med alle nyere nettlesere. Hvis brukermaskinen ikke har ny nok versjon av Flash Player, vil spillet vise en beskjed om dette.

Ada og nettleseren Chrome er ikke gode venner, så du må bruke en annen nettleser.

Brukermaskinen bør ha lydkort og lyden skrudd på.

For å spille Jakten på Ada på Internett, må spilleren ha bredbåndstilgang. Laveste adsl-hastighet er rask nok.

Kontakt

Espen Munch

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Får du ikke sett Jakten på Ada?

Jakten på Ada er laget i Flash, og du må ha Flash Player installert i nettleseren din. Hvis du ikke har den, kan du hente den her: get.adobe.com/flashplayer/

Noen nettlesere viser ikke Flash-innhold før du gir tillatelse til det.

Chrome

Klikk på «i»-en til venstre i adresselinjen øverst i skjermen:

Bilde av menyen i nettleseren Chrome

Bla nedover i menyen som dukker opp, og velg Flash -> Tillat. Last inn siden på nytt.

Firefox

Klikk på de tre strekene helt til høyre oppe i skjermen:

Bilde av menyen i Firefox

Velg «Utvidelser» i menyen, og så «Programtillegg». Tillat Shockwave Flash. Last inn siden på nytt.

Internet Explorer

Klikk på tannhjulet til høyre oppe i skjermen:

Bildet viser menyen i Internet Explorer

Velg «Administrer tillegg». Bla nedover i tilleggene og klikk på «Shockwave Flash Object». Velg «Aktiver» og last inn siden på nytt.

Metoder og eksempler

Fordeler med læringsmappe

Lærerne kan tilpasse læringsmappen til eget og deltakernes behov. Metodikken motiverer deltakeren til å ta aktivt del i egen læringsprosess og utvikle nye læringsstrategier.

Fordelene med læringsmappe er at:

 • den knytter grunnleggende ferdigheter til konkrete arbeidsoppgaver
 • læringsmålene blir tydelige
 • den tar utgangspunkt i deltakerens behov, kompetanse og kvalifikasjoner
 • den synliggjør læring både før, under og etter opplæringen

Lag din egen læringsmappe

Her finner du noen maler du kan bruke for å komme i gang med å lage din egen læringsmappe:

Mal for å lage læringsmappe (Word)

Innhold i læringsmappe

Del 1, Profil for basisferdigheter på jobben, gir en oversikt over hva ulike arbeidsoppgaver innebærer av grunnleggende ferdigheter.

Del 2 inneholder mål for opplæringen. Eksemplene er knyttet til Læringsmål for grunnleggende ferdigheter.

Del 3 kan brukes til kartlegging og har som mål å synliggjøre kompetanse og kvalifikasjoner som deltakeren har opparbeidet seg i løpet av livet. Den inviterer til diskusjon, refleksjon og bevisstgjøring rundt erfaringer med lesing og skriving, muntlig kommunikasjon, regning og data.

Del 4, bilder fra arbeidsplassen, er et godt hjelpemiddel for å diskutere erfaringer, arbeidsoppgaver, læringsbehov, kursinnhold og mål.

Del 5 viser eksempler på autentiske materiale fra arbeidsplassen som man kan bruke i opplæringen.

Sjekklistene for egenvurdering i del 6 er knyttet til ferdigheter, nivå og læringsmål som er brutt ned til delmål. Sjekklistene kan fungere som underveisvurdering og sluttvurdering, i tillegg til læringslogg.

Del 7 omhandler kultur på arbeidsplassen og tar for seg både skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet.

Del 8 er en visningsmappe og er i utgangspunktet tom. Den fylles med arbeider som deltakeren ønsker å vise fram og kan fungere som dokumentasjon på deltakerens sluttkompetanse. Her kan også dokumenter som for eksempel arbeidsattester, cv, kursbevis og vitnemål også samles.

Metodisk veiledning

Veiledningen gir tips og råd til lærere som skal bygge opp en læringsmappe i praksis. Den viser hvordan opplæringen i grunnleggende ferdigheter kan knyttes til arbeidskontekst og læringsmål. Veiledningen gir også en innføring i teorigrunnlaget som bruk av læringsmappe baserer seg på.

Metodisk veiledning (pdf)

Eksempler på læringsmapper

Kompetanse Norge har laget eksempler på læringsmapper for opplæring i grunnleggende ferdigheter tilknyttet tre yrker. Eksemplene er ment som inspirasjon til å lage læringsmapper for andre yrker.

Læringsmappe for renholder (pdf)

Læringsmappe for ansatte i Posten og Bring (pdf)

Læringsmappe for barnehageassistent (pdf)

Eksempler på bruk av læringsmappe (pdf)

Opplæringsplanene er knyttet til de overordnede målene i Kompetanse Norge sine tidligere Kompetansemål for digital kompetanse. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Opplæringsplanene tar for seg:

 • bruk av datamaskin og operativsystemgrunnleggende it-forståelse
 • Internett og elektronisk post
 • tekstbehandling
 • presentasjon
 • regneark
 • andre digitale verktøy

Last ned alle opplæringsplanene (pdf)

Under finner du eksempler på hvordan man kan bruke opplæringsplanene på kurs for voksne i digital kompetanse. Eksemplene tar for seg mål og innhold i opplæringen, metode, forutsetninger, instruktørens rolle, utstyr og andre rammebetingelser.

Eksempler fra nivå 1 (Word)

Eksempler fra nivå 2 (Word)

Eksempler fra nivå 3 (Word)

Kontakt

Eddie Pedersen

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Utgangspunktet for heftet er erfaringer fra prosjektet «Lær data i biblioteket». Veiledningsheftet ble skrevet i 2010, og tar utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.

Folkebibliotekene har blant annet i oppgave å fremme opplysning og utdanning gjennom informasjon i takt med samfunnets endringer.

Biblioteket som læringsarena

I dag tilbyr mange bibliotek gratis kurs i grunnleggende data.

Biblioteket egner seg godt som læringsarena for digitale ferdigheter fordi det er:

 • tilgjengelig – tilbudet har en kjent plass i lokalsamfunnet, alle har adgang og tjenestene er lette å bruke
 • et lavterskeltilbud – mange besøker allerede biblioteket fordi de ønsker å lære noe og her er ingen krav til forkunnskaper
 • gratis – et godt alternativ til de som ikke har tilgang til datamaskin og/eller internett hjemme eller på jobb

Prosjektet ble gjennomført i 16 folkebiblioteker i Oppland, og Oppland fylkesbibliotek har hatt prosjektledelsen.

Last ned heftet (pdf, 1MB)

Kontakt

Eddie Pedersen

seniorrådgiver
seksjon for fleksibel læring

Ta i bruk InterAct

InterAct tar utgangspunkt i en oppdiktet, men realistisk problemstilling og kan tilpasses ulike målgrupper og ferdighetsnivåer. Deltakerne samarbeider om å løse oppgaver, både innad i grupper og på Internett.

Modellbeskrivelsen er ment for lærere og instruktører som tilbyr opplæring i grunnleggende ferdigheter for voksne. Den inneholder råd om hvordan sette i gang og organisere læringsaktiviteten. Modellbeskrivelsen inneholder også eksempel på et skript, det vil si beskrivelse av tema, roller, oppgaver og tilrettelegging for rollespillet. I tillegg finner du to skript via lenkene under.

InterAct-modellen (pdf)

Skriptet «Vennskapsreisen» (Word)

Skriptet «Aktivitetssenter på Bjerkøya» (Word)

Kartlegging og evaluering

Kursholdere kan bruke skjemaer til å kartlegge deltakernes forventning før kurset og til å få evaluering etter kurset. Under finner du skjemaer som kan brukes som mal.

Skjema om forventninger før kurset (Word)
Skjema for evaluering av kurset (Word)

Kontakt

Randi Husemoen

seksjonsleder (fung.)
seksjon for kompetanseutvikling i arbeidslivet