Ledige stillinger

Vi har én ledige stillinger seksjonsleder for digitalisering og ikt, med arbeidssted Oslo. Vi tar ikke i mot åpne søknader.

Seksjonsleder for digitalisering og ikt

Til å lede en nyopprettet seksjon for digitalisering og ikt søker vi en utviklingsorientert og faglig sterk leder som kan sørge for effektiv og profesjonell oppbygging, drift og utvikling av seksjonen og tjenestene vi skal levere. Du får et operativt lederansvar for prosesser og tjenester seksjonen leverer innen drift og utvikling av Kompetanse Norges ikt-løsninger, og et særlig ansvar for Kompetanse Norges digitaliseringsarbeid. Du må ha evne til å forankre drift og utviklingsarbeid i god personal- og strategisk ledelse.

  • Heltid
  • Fast
  • Kontorsted: Oslo sentrum
  • Søknadsfrist: 22. august 2018

Les hele stillingsannonsen og send søknad via Jobbnorge.no