Fagsamling om opplæring for innvandrere med liten eller ingen skolegang

  • Dato: 14.–16. november 2018
  • Sted: Scandic Park hotell Sandefjord

Kompetanse Norge arrangerer nasjonal fagutviklingssamling.

Samlingen er for lærere og ledere som driver opplæring etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og for de som deltar i forsøk med moduliserte læreplaner i forberedende voksenopplæring (FVO) på grunnmodulen og modul 1.

Det blir plenumsforedrag og arbeid i workshops med god tid til refleksjon, drøftinger og erfaringsutveksling i grupper sammensatt av lærere fra ulike deler av landet. Lederne deltar sammen med lærerne, men vil også få avsatt tid til samtaler seg imellom.

Temaer i plenum og workshops:

  • Grunnleggende litterasitetsutviklingLesing, skriving, språk og tenkning.
  • Morsmålet som ressurs i opplæringen
  • Språkopplæring ved hjelp av muntlige metoder
  • Lesing og skriving i klasserommet
  • Digitale ferdigheter
  • Hverdagsmatematikk
  • Arbeidsrettet språkopplæringSpråkopplæring i fagene

Programmet ferdigstilles 1. juni. I september får alle deltakerne tilsendt materiell som forberedelse til samlingen.

Kostnader

De som deltar fra norskopplæringen og fra andre virksomheter, betaler en deltakeravgift på kr 2400.-,  som dekker kursavgift og bevertning under samlingen.

Reise og overnatting er ikke inkludert og må ordnes av deltakeren selv.

Hotell

Deltakerne er selv ansvarlige for bestilling og betaling av hotellrom. Kompetanse Norge har reservert en romblokk på konferanse hotellet, der deltakerne får en rabattert pris ved bestilling av rom innen 14. september.

Påmelding

Deltakere fra opplæringssentre som deltar i forsøket med modulstrukturerte læreplaner i FVO, må avklare påmelding med rektor og Kompetanse Norge.

Påmeldingsfristen er 12. september. Førstemann til mølla-prinsippet praktiseres.

Ved avmelding etter 14. oktober, eller ved uteblivelse vil arbeidsstedet bli fakturert de faktiske kostnadene for samlingen.

Meld deg på samlingen